Basutställning

Röhsska museets formhistoria

2004-27 mars 2022

Röhsska museets formhistoria berättade om formens utveckling under 200 år – en kronologisk stilhistoria med omkring 1000 designklassiker.

Tillfällig utställning

Arkitekturvisioner: Brunnsparken

5 JUNI  2020–26 SEPTEMBER 2021

Ett festmonument med hemliga rum. En tonåring som söker sin identitet. En plats som spelat ut sin roll. Visionerna för vad framtidens Brunnsparken ser väldigt olika ut när arkitekter tänker fritt kring en av Göteborgs mest omdebatterade platser.

Tillfällig utställning

Forensic Architecture

1 FEB 2020– 10 JANUARY 2021

I början av 2020 presenterade Röhsska museet en utställning med Londonbaserade researchgruppen Forensic Architecture. I utställningen visades tre brottsmål där studion bidragit med bevismaterial genom att använda arkitektur- och designstrategier.

Tillfällig utställning

Ung Svensk Form 2020

3 OKTOBER –1 NOVEMBER

Vad pågår på den unga designscenen i Sverige idag? I utställningen Ung Svensk Form 2020 visades verk från produktdesign till konsthantverk.

Tidigare utställning

Katja of Sweden

4  JUNI 2020 – 20 SEPTEMBER 2020

I utställningen Katja of Sweden lyftes den mönsterrikedom som formades av modemärket fram.

Tidigare utställning

Svart Rya - ett verk av Pasi Välimaa

29  FEB 2020 – 17 MAJ  2020

Svart Rya – ett verk av Pasi Välimaa visades på Röhsska museet mellan 29 februari och 17 maj 2020. Det ikoniska verket är en monokrom trasrya i monumentalt format av en av Nordens främsta textilkonstnärer.

Tidigare utställning

Ocean Plastics

15 JUNI 2019 – 5 JANUARI 2020

I utställningen Ocean Plastics visades olika designprojekt där formgivning ses som en del av lösningen, snarare än problemet.

Tidigare utställning

Nytt i samlingen

23 FEBRUARI 2019 – 22 SEPTEMBER 2019

Nytt i samlingen lyfte ett urval av de senaste årens nyförvärv av formgivare och konstnärer som skapat uppseendeväckande design.

TIdigare utställning

Unmaking Democratic Design: Fredrik Paulsen

23 FEBRUARI 2019 – 19 MAJ 2019

Formgivaren Fredrik Paulsen tolkade begreppet demokratisk design genom stolen som föremål. I utställningen bjöds besökarna in att snickra stolar.

Tidigare utställning

Torsten & Wanja Söderbergs pris 2018: Brynjar Sigurðarson

23 FEBRUARI 2019 – 12 MAJ 2019

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 tilldelades den isländske designern Brynjar Sigurðarson.