18 november 2023 – 15 september 2024

Låt hundra blommor blomma

I november öppnar utställningen Låt hundra blommor blomma med textila verk av Elsa Pärs-Berglund som ställs ut tillsammans med de samtida konstnärerna Shabnam Faraee och Josefin Gäfvert.

Elsa Pärs-Berglunds (1920–2005) konstnärliga praktik var samhällsengagerad och med stor skärpa vävde hon fram sin samtids brännande frågor. Genom vävtekniker som dubbelväv, damast och dukagång skildrade hon politiska skeenden, globala orättvisor, miljöfrågor och den svenska klasskampen under 1900-talets andra hälft.

Utställningen skildrar Pärs-Berglunds konstnärliga utveckling genom olika perioder av hennes karriär. Från hennes tidiga gobelängvävar, inspirerade av göteborgskolorismens lysande färger och intuitiva former, till den tekniskt krävande damastväven där djur- och naturmotiv tog plats på hennes vävar.

Blomman som symbol för rättvisa och motstånd är ett ledmotiv som hämtats från verket Låt hundra blommor blomma från 1975. I andra verk symboliserar den röda rosen den socialistiska kampen som Pärs-Berglund var engagerad i under 1970- och tidigt 1980-tal. Av sin samtid kallades hon ”den radikala väverskan på Hisingen” och utställningen tar fasta på både hennes politiska engagemang och hennes experimentella förhållningssätt till naturinspirerad damast.

Detalj ur Shabnam Faraees Sju sorters blommor.

I dialog med samtida formgivare

I dialog med Elsa Pärs-Berglunds verk presenteras även två samtida formgivare, Shabnam Faraee och Josefin Gäfvert. Av Shabnam Faraee visas den handknutna mattan, Sju sorters blommor, som knyter an till Pärs-Berglunds senare verk. Verket är en hyllning till det svenska landskapets biologiska mångfald, och en resa genom anrika hantverkstraditioner från Iran. Av Josefin Gäfvert visas fem vävar. Precis som Pärs-Berglund experimenterar Gäfvert med vävkonsten och dess särart som estetiskt uttryck och hon möter bilden av den historiska 70-tals väverskan med stor humor.

Elsa Pärs-Berglunds verk Låt hundra blommor blomma har gett utställningen dess namn. Foto: Ina Winther Åshaug

Toppbild: Utsnitt från Pärs-Berglunds verk IB affären. Foto: Ina Winther Åshaug