Projekt & samarbeten

Tack vare samarbeten och donationer har Röhsska museet kunna fortsätta att skapa mening i designhistorien för samtid och framtid. Är du intresserad av ett samarbete? Välkommen att kontakta info.rohsskamuseet@kultur.goteborg.se

Röhsskas designdagar 2024

Under två dagar djupdyker vi i metoder kring samskapande, delaktighet, forskning, samarbeten och design.

Designdagarna

Röhsskas konst­hant­verks­dagar

Konsthantverksdagarna är en arena för att synliggöra, stärka och utveckla det samtida konsthantverket såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Konsthantverksdagarna

Röhsskas modedagar

Modedagarna är ett återkommande programkoncept där fokus sätts på aktuella frågor inom modeområdet, både nationellt och internationellt.

Modedagarna

Röhsskas arkitekturdagar

Röhsskas arkitekturdagar sätter fokus på aktuella frågor inom arkitektur, design och stadsplanering, såväl nationellt som internationellt.

Arkitekturdagarna

Residens Röhsska

Vartannat år erbjuds Residens Röhsska till en formkonstnär som är verksam i något av våra nordiska grannländer. Mottagare 2023 är Katrine Skovsgaard.

LÄS MER

Design­klubben

Tillsammans med barn och unga i Biskopsgården undersöker vi vad design är och kan vara.

Design­klubben

Nordiskt samarbete – Nya mode­talanger

Vi är del av ett samarbete mellan fyra nordiska museer och organisationen ALPHA som uppmärksammar nya modetalanger i Norden. Samarbetet startar med en utställning på museet i maj 2023.

Nordiskt samarbete

Design inom gestaltad livsmiljö

En återkommande konferens med syfte att lyfta design och tydliggöra det vidgade designområdet inom den nya politiken för gestaltad livsmiljö.

Läs mer

Gothenburg design festival

Gothenburg design festival var en tvärdisciplinär mötesplats och scen för design, konsthantverk, arkitektur och mode.

LÄS MER

Formgivar­podden

Vad är design och vilken roll har den i vårt samhälle? I tre avsnitt fördjupar vi oss tillsammans med Formgivarpodden i det samtida designområdet.

LÄS MER

Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är ett forum för samtal och debatter kring aktuella stadsbyggnadsfrågor där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Röhsska museet och Göteborg Stadstriennal arrangerade program tillsammans 2018–2021.

LÄS MER PÅ DERAS HEMSIDA