Projekt & samarbeten

Tack vare samarbeten och donationer har Röhsska museet kunna forstätta att skapa mening i designhistorien för samtid och framtid. Är du intresserad av ett samarbete? Välkommen att kontakta info.rohsskamuseet@kultur.goteborg.se

Nästa utställning?

I museets tillfälliga utställningar lyfts samtida design och designhistoriskt material med relevans för samtiden. Har du ett förslag du tror skulle passa på Röhsska museet?

Designklubben

Tillsammans med barn och unga i Biskopsgården undersöker vi vad design är och kan vara.

Röhsskas modedagar

Modedagarna är ett återkommande programkoncept där fokus sätts på aktuella frågor inom modeområdet, både nationellt och internationellt.

Röhsskas konsthantverksdagar

Konsthantverksdagarna är en arena för att synliggöra, stärka och utveckla det samtida konsthantverket såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Gothenburg design festival

Gothenburg design festival var en tvärdisciplinär mötesplats och scen för design, konsthantverk, arkitektur och mode.

Formgivarpodden

Vad är design och vilken roll har den i vårt samhälle? I tre avsnitt fördjupar vi oss tillsammans med Formgivarpodden i det samtida designområdet.

Residens Röhsska

Vartannat år erbjuds Residens Röhsska till en formkonstnär som är verksam i något av våra nordiska grannländer. Mottagare 2021 var textilkonstnären Kiyoshi Yamamoto.

Design inom gestaltad livsmiljö

En återkommande konferens med syfte att lyfta design och tydliggöra det vidgade designområdet inom den nya politiken för gestaltad livsmiljö.

Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är ett forum för samtal och debatter kring aktuella stadsbyggnadsfrågor där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Röhsska museet och Göteborg Stadstriennal arrangerade program tillsammans 2018–2021.