1 FEB 2020 – 10 JANuari 2021

Forensic Architecture

I början av 2020 presenterade Röhsska museet en utställning med Londonbaserade researchgruppen Forensic Architecture. I utställningen visades tre brottsmål där studion bidragit med bevismaterial genom att använda arkitektur- och designstrategier.

Forensic Architecture är en multidisciplinär researchgrupp som grundades av professor Eyal Weizman vid Goldsmiths, University of London. Gruppen består av arkitekter, programmerare, filmskapare, journalister, konstnärer, forskare och jurister. Utifrån övervakningsbilder, planritningar, mobilklipp/bilder och vittnesmål skapar de modeller, filmer och 3D-renderingar som används som rättstekniskt bevismaterial i brottsmål.

Främjar mänskliga rättigheter

– Röhsska museet har en viktig roll och ansvar för att presentera och problematisera de ämnesområden inom design som kan anses ligga utanför traditionella designdiscipliner. Med Forensic Architectures detaljerade och tankeväckande arbete önskade Röhsska museet lyfta fram designens kraft som verktyg och strategi för att öka synligheten och möjligheterna i arbetet med att främja mänskliga rättigheter, säger Nina Due, museichef, Röhsska museet.

Rättsfall i Forensic Architecture: Design as investigation

I utställningen, som är Forensic Architectures första stora separatutställning i Skandinavien, presenterades tre installationer:

1. 77sqm_9:26min

Den 6 april 2006 mördades 21-årige Halit Yozgat bakom disken på det familjedrivna internetkaféet i Kassel, Tyskland. Underrättelsetjänstemannen Andreas Temme var på plats vid tiden för mordet, men hävdade sig dock inte vara vittne till mordet. År 2017 spreds dokument från polisutredningen på nätet, bland annat en video som dokumenterade Temmes rekonstruktion av sitt agerande på platsen. En allians av antirasistiska grupper, under namnet Unravelling NSU Complex, gav Forensic Architecture i uppdrag att granska vittnesmålet på nytt.

2. Outsourcing Risk

Den 11 september 2012 bröt en eldsvåda ut i en textilfabrik i Karachi, Pakistan, och 259 människor miste livet. Tre veckor tidigare hade fabriken, som tillverkade kläder åt den tyska kedjan KiK, beviljats ett certifikat för att vara en rättvis och ansvarstagande arbetsgivare. Forensic Architecture fick i uppdrag av European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) att genomföra en undersökning till stöd för att driva en rättsprocess i Dortmund, Tyskland, där arbetare och anhöriga sökte fälla KiK för bristande aktsamhet.

3. Drone Strikes: Miranshah

Den 30 mars 2012 attackerades en byggnad i Miranshah, Pakistan, av drönare. Enligt uppgift dödades fyra människor i attentatet. En videodokumentation av platsen smugglades ut från den militärkontrollerade regionen och nådde den amerikanska nyhetskanalen NBC. Forensic Architecture fick i uppdrag av FN:s särskilda rapportör för terrorbekämpning och mänskliga rättigheter att undersöka materialet.

Intervju med Johan Deurell, curator

4 snabba frågor till utställningens curator. Läs mer här.

Introduktion till utställningen Forensic Architecture – Design as investigation

Johan Deurell, utställningsintendent på Röhsska museet, berättar om ett brottsfall där ett rum blev bombat i en drönarattack i Miranshah, Pakistan och hur researchteamet Forensic Architecture bidragit med nytt bevismaterial. Han berättar även om hur researchteamet Forensic Architecture tog sig an fallet The Ali Enterprises Factory Fire.