Gdpr

Dataskyddsförordningen 

Trygg och säker hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens lagkrav. Du kan läsa mer om detta och om dina rättigheter på Kulturförvaltningen i  Göteborgs Stads hemsida. Klicka här för att komma till Kulturförvaltningen i Göteborgs Stads sida om behandling av personuppgifter.

Röhsska museet använder analysprogram för att utveckla webbplatsen. Personuppgifter som IP-adresser är anonymiserade och delas inte vidare till tredje partsleverantörer.

Om du har synpunkter på kulturförvaltningens hantering av personuppgifter kontaktar du vårt dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du kulturförvaltningen: kultur@kultur.goteborg.se eller telefon: 031-365 00 00