GDPR

Dataskyddsförordningen

TRYGG OCH SÄKER HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens lagkrav. Du kan läsa mer om detta och om dina rättigheter på Göteborgs Stads hemsida:

goteborg.se/dinapersonuppgifter

Om du har synpunkter på kulturförvaltningens hantering av personuppgifter kontaktar du dataskyddsombud Johan Bergström:

dso@intraservice.goteborg.se

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du kulturförvaltningen:

kultur@kultur.goteborg.se eller telefon: 031-365 00 00