Utställning

Arkitektur­visioner: Brunns­parken

Ett festmonument med hemliga rum. En tonåring som söker sin identitet. En plats som spelat ut sin roll. Visionerna för vad framtidens Brunnsparken ser väldigt olika ut när arkitekter tänker fritt kring en av Göteborgs mest omdebatterade platser.

I samband med Göteborgs 400-årsdag presenterade Röhsska museet arkitekters visioner för hur en publik plats i Göteborg hade kunnat se ut. I utställningen Arkitekturvisioner: Brunnsparken undersöktes vad som händer när arkitekter och formgivare får i uppdrag att experimentera och fantisera kring arkitekturen.

Bild: I utställningen, foto: Carl Ander, Röhsska museet. 

Istället för att bidra med genomförbara, färdiga projekt som följer förordningar och byggbolagens vinstmarginaler bjöds arkitekterna in för att tänka i nya banor. I utställningen presenterade varje arkitekt eller arkitektkontor sedan sin vision av Brunnsparken i en ritning, modell, referensobjekt och manifest.

Bild: Modell av Fabel Arkitekur, foto: Carl Ander, Röhsska museet. 

Medverkande:

  • Erik Järkil Arkitektur
  • Bornstein Lyckefors Arkitekter
  • Fabel Arkitektur
  • Mareld Landskapsarkitekter
  • Studio Johan Linton
  • Hedlund/Ekenstam
  • Unit Arkitektur
  • Per Nadén Arkitektur

Arkitekturvisioner: Brunnsparken visades 5 juni till 26 september 2021. Utställningen curaterades av Naima Callenberg.

Utställningen var en platsspecifik utveckling och version av ArkDes utställning Arkitekturvisioner: Skeppsbron, 2019.

Intervjuer

Ta bort det som idag är Brunnsparken och ersätter platsen med vatten. Fabel Arkitekter berättar om deras vision för Brunnsparken. Klicka här för att se syntolkad version av filmen.

En öppen marknadsplats där konsten ska in i det mest centrala och gemensamma vi har i Göteborg. Hör Per Nadén berätta om deras vision för Brunnsparken. Klicka här för att se syntolkad version av filmen.

Föränderligt, skimrande och vajande. I Hedlund/Ekenstams vision för Brunnsparken ska platsen bli mer som naturen och reagera på sin omgivning. Klicka här för att se syntolkad version av filmen.

En hyllning till den folkliga festen blev ett monument inspirerad av partytältet. Hör Bornstein Lyckefors berätta om sin vision för Brunnsparken. Klicka här för att se syntolkad version av filmen.

Toppbild: grafisk form av Oskar Laurin.