Samlingen

Röhsska museets samling omfattar cirka 50 000 föremål inom design, konsthantverk och mode. En del av dessa hittar du i vår webbkatalog.

Röhsska museets samling

Röhsska museets samling omfattar cirka 50 000 föremål inom design, konsthantverk och mode. Större delen av föremålen är äldre svenskt och europeiskt konsthantverk, men här finns också grekiska och romerska antikviteter samt material från Japan och Kina. Kinasamlingen är en av Europas äldre museisamlingar med föremål från 4500 år tillbaka i tiden.

Insamlingen av föremål är en viktig del av museets arbete för att bevara kunskap om vår gemensamma designhistoria – både för oss som lever nu och för kommande generationer.

Sök i samlingen

Drygt 10 000 av föremålen i Röhsska museets samling är tillgängliga och sökbara via museets digitala webbkatalog Sök i samlingen

I webbkatalogen presenteras grunduppgifter om föremålen: upphovsman, titel, datering, förvärvsuppgifter och i vissa fall även utställningshistorik och litteraturreferenser. Här hittar du de samlingar och discipliner som museets föremål är uppdelade i: glas, keramik, textil, bokband, östasiatiskt, mode, möbler, m.m. Text finns på både svenska och engelska.

Genom att söka i webbkatalogen får du en bra överblick över vad Röhsska museets samling innehåller, vilka formgivare som finns representerade och vad som är utställt i de olika salarna på museet.

Webbkatalogen

Vi arbetar kontinuerligt med att digitalisera och fylla på med fler föremål till webbkatalogen, vilket gör att det kan finnas information som är ofullständig eller föråldrad.

Som besökare är du välkommen att kontakta oss om du upptäcker någon felaktig uppgift eller vill komplettera informationen. Hör av dig till info.rohsskamuseet@kultur.goteborg.se

Konstverken i databasen är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges med tillstånd av BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige.