Om museet

Röhsska museet öppnade 1916 och är Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Museet samlar på historisk och samtida design och konsthantverk för att skapa mening i formens historia.

Historik

Hundra år med Röhsska museet

Röhsska museet öppnade 1916 i Göteborg och är Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Museets stora kinesiska samling är idag en av Europas äldre museisamlingar. Grunden till denna lades vid Thorild Wulffs insamlingsresa till Kina 1912-13.

Historik

Torsten och Wanja Söderbergs pris 1994-2018

Det har till summan varit världens största designpris som till och med 2018 har delats ut årligen av Röhsska museet med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse. Torsten och Wanja Söderbergs pris har syftat till att främja konsthantverk och design i Norden.

Forskning

Nya perspektiv på museets samlingar

Forskning om Röhsska museets samlingar och historia bedrevs från 2013 med finansiellt stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse. Syftet med forskningen var att fördjupa kunskapen om Röhsska museets samlingar och berika verksamheten med nya perspektiv.

Samarbete

Skapa historia med Röhsska museet

Vill du eller ditt företag bidra till Röhsska museets verksamhet? Tack vare generösa donatorer, sponsorer och samarbetspartners har Röhsska museet kunnat utvecklas till vad det är idag. Vi ser fram mot nya samarbeten.

NÄTVERK

Mötesplats Röhsska

Regional mötesplats för design och konsthantverk.

Bli medlem

Röhsska konstslöjdmuseets vänner

Som medlem i Röhsska konstslöjdmuseets vänner är du med och stödjer Röhsska museet. Tack vare donationer främjar vänföreningen museets verksamhet genom exempelvis inköp av föremål, stipendier, studieresor och andra anslag till museets verksamhet.