23 feb – 19 maj 2019

Unmaking Democratic Design: Fredrik Paulsen

Röhsska museet gav formgivaren Fredrik Paulsen i uppgift att tolka begreppet demokratisk design. Det gjorde han genom stolen som föremål. I utställningen bjöds besökarna in att snickra stolar och uppmanades tänka kring olika aspekter av demokratisk design.

Demokrati brukar syfta till folkstyre, till människors lika värde och rättigheter, till yttrande- och tryckfrihet, eller till fria val. Design beskriver ett föremåls konstruktion, utseende eller tillkomst, från koncept till färdig produkt. Vad är då demokratisk design? Ofta handlar det om utformning av det offentliga rummet, tillgänglighetsanpassad design eller billiga möbler i platta paket. Föremålets funktionalitet, rationalitet eller estetik bedöms då utifrån ett användarperspektiv. Men demokratisk design kan också handla om materialitet eller tillkomstprocess, där formgivarens eller hantverkarens parametrar styr.

Röhsska museet gav Fredrik Paulsen i uppgift att tolka begreppet Demokratisk design och det gjorde han genom stolen som föremål. I den traditionella designhistorieskrivningen används stolen för att synliggöra materiell, teknologisk och kulturell utveckling. Här nyttjas möbeln snarare till att demontera, plocka isär och ifrågasätta begreppet demokratisk design.

Besökarnas stolar i utställningen. Foto: Mikael Lammgård

I Boden (2019) fick besökare en möjlighet att tillsammans med inbjudna formgivare snickra stolar. Stolarna som skapades här blev en del av utställningen, samtidigt som de utgjorde ett komplement till Röhsska museets vägginstallation med stolar från samlingen som finns i museet. En annan del av utställningen undersökte användandet av stolar och hur de kan fungera i mellanmänskliga relationer. Genom utställningen ville museet lyfta aspekter kring användning, skapande, tillverkning, materialitet och estetik. Med utgångspunkt i olika designhistoriska skeenden, tillämpade Paulsen tillgängliga strategier gränslöst och elastiskt. Motsättningarna i begreppet demokratisk design framträder som allt tydligare. Kanske finns det ingen demokratisk design som uppfyller alla krav.

Om Fredrik Paulsen

I en praktik som kretsar kring görandet, använder Paulsen ofta billiga och lättillgängliga material på ett hantverksmässigt sätt. När möblerna sedan hamnar i en gallerikontext sker en värdeförskjutning som kan ses som ett ifrågasättande av hierarkier. Samtidigt är hans formgivning redogörande till sin konstruktion, med syftet att öka användarens förståelse för produkten och uppmana till eget skapande.

Fredrik Paulsen (f. 1980) är uppvuxen i Vejbystrand och verkar i Stockholm. Efter snickeristudier på Grebbestads folkhögskola och en kandidatexamen på Beckmans designhögskola, tog han en masterexamen på Royal College of Art, London. Hans verk har visats på internationella museer och gallerier. Paulsen är representerad av Etage Projects, Köpenhamn.