Skola

Vad finns på Röhsska museet? Vad är design idag, och hur har formen påverkats av vad som skett i samhället?

Ta del av design och konsthantverk på Röhsska museet genom ett brett utbud av skollektioner.  På den här sidan hittar du innehåll som riktar sig till dig som arbetar inom pedagogisk verksamhet.

INFÖR ETT BESÖK
Du som är frisk är välkommen att besöka museet, men var extra noga med handhygien och att hålla avstånd till andra besökare. Under höstterminen justerar vi vårt utbud av museilektioner och bokningsbara tillfällen för att på ett bra sätt kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att undvika krockar i huset erbjuder vi lektioner som ligger före vår ordinarie öppettid, och större klasser delas upp i mindre grupper vid ankomst.

DIGITALT STUDIEMATERIAL
Röhsska museet har tagit fram ett pedagogiskt material för dig som är pedagog inom förskola, grundskola och gymnasium. Detta material hoppas vi kunna ge nya ingångar till våra samlingar och utställningar, där eleverna får nya perspektiv på sig själva och vår samtid.  Varje lektion utgår från museets utställningar och innehåller bakgrundsinformation till utställningen med tema, bilder och en praktisk del med diskussionsfrågor eller en kreativ uppgift. Materialet är fritt att ladda ner och anpassat till att kunna användas i klassrummet. Se materialet nedan.

Vill du veta mer om vårt pedagogiska arbete?
Kontakta Louise Brännström, intendent för pedagogik på louise.brannstrom@kultur.goteborg.se

Studiematerial för högstadiet och gymnasiet

Forensic Architecture

Forensic Architecture är en uppmärksammad researchgrupp som arbetar med design som verktyg vid brott mot mänskliga rättigheter. Vi har satt samman ett pedagogiskt material som presenterar hur Forensic Architecture arbetar och som ger exempel på hur deras metoder kan kopplas till elevernas egen vardag.

Ladda ner materialet här.

Studiematerial för högstadiet och gymnasiet

Analysera formen

Vi har satt samman ett pedagogiskt material för dig som vill arbeta med designanalys av föremål. Det består av bakgrundsmaterial samt förslag på övningar. Lektionens syfte är att bredda förståelsen för funktion och form och hur föremål berör oss i vår vardag: vad är viktigast, form eller funktion?

Ladda ner materialet här.

Studiematerial för förskola och förskoleklass

Kinesiska drakar

Myten om den kinesiska draken har funnits i tusentals år i Kina. Den skiljer sig en del från den västerländska draken och är ett vänligt väsen som är starkt förknippad med vatten.

Vill du veta mer? Ladda ner materialet här.