UTSTÄLLNINGAR

Röhsska museets utställningar vrider och vänder på perspektiven för att skapa mening i den historia som form och föremål berättar.

Permanent utställning

Inspiration Östasien

Röhsska museets permanenta utställning med konsthantverk berättar om mötet mellan Norden och Östasien. Här samsas föremål från en av Europas äldsta museisamlingar med samtida formgivning.

Tillfällig utställning

Ocean Plastics

15 JUNI 2019 – 5 JANUARI 2020

När en ny generation formgivare tar sig an havsplastproblemet resonerar de kring framtidens möjligheter och material. Med utställningen Ocean Plastics visar Röhsska museet olika designprojekt där formgivning ses som en del av lösningen, snarare än problemet.

Permanent utställning

Röhsska museets formhistoria

En svindlande färd från 1800-talets framväxande industrisamhälle via modernismen och folkhemmet till vår samtida informationsålder. I Röhsska museets formhistoria möter du det bästa ur museets samlingar och får möjlighet att återupptäcka många designklassiker

Permanent utställning

Falk Simons silversamling

Falk Simons donation är en unik silversamling som idag består av ett åttiotal pjäser som sträcker sig från 1200-talet till en bit in på 1800-talet. I utställningen får du uppleva en rad konsthistoriska stilar, som gotik, renässans, rokoko och nyklassicism.

Kommande utställning

Forensic Architecture

1 FEBRUARI 2020 - 23 AUGUSTI 2020

I början av år 2020 öppnar Röhsska museet en utställning med Londonbaserade researchgruppen Forensic Architecture. I utställningen presenteras tre brottsmål där studion bidragit med bevismaterial genom att använda arkitektur- och designstrategier.