14 Maj 2024 – 20 oktober 2024

FORMLEK

Kom och utforska ett kreativt rum med väven i fokus! Bygg en koja, snurra med bollar och balansera på mjuka former. Här har trasmattor, vävstolar och återbrukat material omvandlats till lekobjekt som utgör kärnan i rummets utformning. I Formlek är barn 0-5 år och deras vuxna välkomna att leka, läsa, knyta, krypa och experimentera tillsammans.

Lisa Marie Bengtsson. Foto: Magnus Axelsson.

Vad är FORMLEK?

Formlek sätter barns lek och nyfikenhet i fokus! Inspirerad av utställningen Låt hundra blommor blomma har formgivaren Lisa Marie Bengtsson tillsammans med barn skapat ett interaktivt rum där vävens komponenter och ingredienser utgör grunden för upptäckande och fri lek. Här uppmuntras både barn och vuxna att tillsammans utforska sin omgivning.

Trasmattor, vävstolar och återbrukat material utgör kärnan i rummets formgivning. En vävstol har demonterats och omvandlats till taktila lekobjekt, medan trasmattor har förvandlats till en koja, en tunnel, ett kryp-in och föremål att balansera på. Formlek är designat för att ge utrymme åt barns egna tolkningar och idéer kring hur former och föremål kan användas i lek. Kanske inspireras du till lek med vardagliga föremål på nya sätt i hemmet och i vardagen?

Formlek har utvecklats tillsammans med barn från Gnistgatans förskola i Göteborg samt med barn 0 – 5 år och föräldrar i en öppen programpunkt på museet.

Vem är Lisa Marie Bengtsson?

Lisa Marie Bengtsson är en formgivare som arbetar i gränsöverskridande konstnärliga processer, ofta i samarbete med andra aktörer inom design och konst. Hon specialiserar sig på design, särskilt för barn, och strävar efter att lyfta fram barns kreativitet med fokus på hur fri lek kan påverka och berika deras utveckling och lärande. De senaste tio åren har hon fokuserat på att skapa miljöer, utställningar och föremål som främjar lekfull och utforskande design.

Läs mer om Lisa Marie Bengtsson här.

Formlek är en del av utställningen Låt hundra blommor blomma.

Inför ditt besök

Formlek är utformad för barn 0–5 år och deras vuxna och är öppen när museet är öppet. Barnvagnsparkering och toaletter med skötbord finns på källarplan och bärselar finns att låna i receptionen. Café St Agnes på entréplan serverar mat och fika. Där får du gärna låna mikrovågsugn och värma medhavd mat och dryck till din bebis. Mat är inte tillåten att äta i museets lokaler. Välkommen!

Här är några av föremålen i Formlek.