MÖTESPLATS RÖHSSKA

Plattform för design, konsthantverk och gestaltad livsmiljö.

Arkitektur, form och design påverkar våra liv. Med Mötesplats Röhsska vill vi skapa en plattform för att stärka och utveckla form- och designområdet med fokus på gestaltade livsmiljöer.

Våra livsmiljöer påverkas av en mängd faktorer. Arkitektur, form och design tillsammans med historiska sammanhang skapar många olika värden, som kunskap, upplevelser och spännande möten. Med Mötesplats Röhsska vill vi skapa en plattform för att stärka och utveckla form- och designområdet, lokalt, regionalt och nationellt. Med fokus på programverksamhet, ökad samverkan och växande nätverk vill Röhsska museet bidra till attraktiva livsmiljöer och berikande upplevelser.

Nätverk och samarbeten

Röhsska museet har påbörjat arbetet med mötesplatsen och har tagit inledande kontakter med en rad lokala, regionala och nationella aktörer inom området i syfte att identifiera nätverk och samarbeten.

Under 2018 medverkade Röhsska museet inom ramen för mötesplatsuppdraget i Göteborgs Stadstriennal med ett eget program och i Gothenburg Design Festival i samarbete med HDK. Under 2019 har museet genomfört en lång rad aktiviteter som workshops, utställningar, föreläsningar och experimentverkstäder under Röhsskas modedagar.

Bakgrund

I maj 2018 fattade riksdagen beslut om en ny politik för området gestaltad livsmiljö. I beslutet lyfts Röhsska museet fram som en möjlig regional mötesplats för design och konsthantverk, med uppdrag att utveckla en sådan verksamhet från 2018 och samverka med lokala, regionala och nationella aktörer inom området.

Kontaktperson

Ann Bergström, Röhsska museet
E-post: ann.bergstrom@kultur.goteborg.se
Tfn: 031 – 368 31 75

Toppbild: Carl Ander.