23 feb – 12 maj 2019

Torsten & Wanja Söderbergs pris 2018: Brynjar Sigurðarson

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 tilldelades den isländske designern Brynjar Sigurðarson. Priset om 1 miljon svenska kronor var till summan största designpriset i världen och delas ut av Röhsska museet med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse. Under våren 2019 visades en utställning om och med pristagaren på Röhsska museet.

Bild från film om Brynjar Sigurðarson. Regisserad av Malin Ingrid Johansson.

Brynjar Sigurðarson (f 1986) är designer och konstnär vars arbete har rönt internationell uppmärksamhet på kort tid. Inte minst tack vare hans formspråk och hur han använder traditionella material och uttrycksmedel för att berätta historier med hjälp av föremål. Anknytningen till Islands natur och traditioner är ständigt närvarande i hans arbete. Med hjälp av berättelser närmar sig Sigurðarson formgivning med medel som tydligt kommunicerar och speglar hans sätt att göra research, formge och skapa.

Sedan 2011 har Sigurðarsons praktik ofta tagit sin utgångspunkt i narrativ och performance, där design inte bara är en slutprodukt utan också ett verktyg för skapandet. Hans projekt har ofta beröringspunkter med antropologi och geologi och han använder sig av flera olika media och uttryck som illustrationer, fotografi, video, ljud och objekt för att kunna framföra verken på ett givande och specifikt sätt.

I utställningen visades objekt i glas, porslin, brons och trä, samt fotografier och filmer. Objekten är ett fantasifullt och spännande fysiskt resultat av det Sigurðarson upplevt och tagit intryck ifrån, präglat av hans uppväxt på Island.

I sin motivering nämnde prisnämnden särskilt Sigurðarsons starka förankring i det isländska kulturarvet och förmågan att knyta samman det förflutna med det samtida.

Brynjar Sigurðarsons arbete har en stark förankring i två fundamentala element i det isländska kulturarvet, nämligen berättartraditionen och fisket. Autenticiteten i hans arbete härrör från förmågan att knyta samman det förflutna och det samtida där internationella influenser och nya möjligheter har välkomnat honom. Brynjars förmåga att samarbeta med människor från olika discipliner såsom fiskare, filmmakare, författare, musiker, arkeologer och hantverkare är en nyckelfaktor för hela hans arbete. Hans nyfikenhet och uppriktighet genomsyrar hans designprojekt vilket kan beskrivas som ett ´Nordiskt grepp´ om designtendenser i Europa.

Prisnämndens motivering

Om Brynjar Sigurðarson

Brynjar Sigurðarson är född 1986 i Reykjavik, Island, och verksam som designer och konstnär. För närvarande bor och verkar han i Auriol i södra Frankrike och sedan 2015 driver han en isländsk-tysk designstudio tillsammans med designern Veronika Sedlmair. Sigurðarson har studerat produktdesign med en kandidatexamen vid Icelandic Academy of the Arts och en masterexamen vid ECAL i Lausanne, Schweiz.

Brynjar Sigurðarson – ett urval av tidigare utmärkelser och publikationer

  • Swarovski Designer of the Future Award, Basel/Miami, 2016
  • Swiss Design Awards, 2015
  • Publikation i tyska Onomotopee om Sigurðarsons arbete, utformad av curatorn och designskribenten Sophie Krier samt den grafiska designern ÉricandMarie, november 2015
  • Grand Prix du Jury, Design Parade 6, Frankrike, 2011
  • Borgþór Sveinssons dokumentärfilm om Brynjar Sigurðarsons presenterades på konstfilmfestivalen i Den Bosch, Holland, och förvärvades nyligen som en del av den permanenta samlingen av MAK, Wien

Torsten och Wanja Söderbergs pris

Priset instiftades 1992 av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser till minne av makarna Söderberg med syftet att främja konsthantverk och design i Norden samt att stärka det kollegiala nordiska samarbetet. Läs mer om priset här.

Med anledning av Tomas Söderbergs bortgång i början av 2019 har Torsten Söderbergs Stiftelse beslutat att Torsten och Wanja Söderbergs pris i design och konsthantverk 2018 var det sista att delas ut. Röhsska museet som har delat ut priset och stått värd för pristagarutställningen kommer att fortsätta sitt arbete att uppmärksamma nordisk form i utställningar, genom samlingarna och med publika aktiviteter.

Prisnämnden 2018

Anne-Louise Sommer, adj. professor, museidirektör Designmuseum Danmark, Köpenhamn

Widar Halén, avdelningsdirektör Design och konsthantverk Nasjonalmuseet, Oslo

Jukka Savolainen, museidirektör Designmuseet, Helsingfors

Sigríður Sigurjónsdóttir, museidirektör Islands museum för design och konsthantverk, Reykjavik

Nina Due, prisnämndens ordförande och museichef Röhsska museet, Göteborg