Samarbete

Majblomman

Till utställningen Låt hundra blommor blomma samarbetade vi med Majblomman. Samarbetet var en del av flera program tillsammans med aktörer och organisationer där vi lyfte människorättsfrågor, globala orättvisor och miljöfrågor kopplade till utställningen.

Majblomman har gjort skillnad för barn i Sverige sedan 1907 och blomman av papper har blivit en symbol för socialt engagemang. Genom åren har de gett ekonomiskt stöd till barn som av olika anledningar behöver det. Idag är barnfattigdom Majblommans fokus.

Tillsammans med Majblomman lyfte vi barnfattigdom genom olika programpunkter mot barn och vuxna. Bland annat i ett seminarium under årets fattigaste månad januari. Samtalet berörde tre perspektiv på den krympande samhällsekonomin och pressen på barn i familjer utan ekonomiska marginaler.

Samarbetet med Majblomman var en del av utställningen Låt hundra blommor blomma.

Om Majblomman

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Majblomman finns för att alla barn i Sverige ska kunna drömma fritt och tro på sin framtid, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Läs mer på Majblommans hemsida.

Toppbild: Majblomman.