Sök i Röhsska museets samling

Välkommen till Röhsska museets webbkatalog. Här kan du söka i museets föremålssamling, se vilka formgivare som finns representerade och se vad som är utställt i de …

Kategori: Samlingen

River of Light 2018

River of Light är ett projekt som uppmärksammar barns rättigheter. I workshops får …

Kategori: Besök Röhsska museet

Östasiatiska samlingar

Just nu pågår ett stort arbete med att ta fram en ny östasiatisk …

Kategori: Samlingen