Röhsskas arkitekturdagar

Röhsskas arkitekturdagar sätter fokus på aktuella frågor inom arkitektur, design och stadsplanering, såväl nationellt som internationellt. Arkitekturdagarna ingår i Röhsska museets nationella mötesplatsuppdrag för Gestaltad Livsmiljö.

Hållbarhet

Röhsskas Arkitekturdagar 2023

Under årets arkitekturdagar den 24–27 augusti vrider och vänder vi på hållbarhetsbegreppet tillsammans med en lång rad inbjudna aktörer från olika fält.

Program

Vision och opinion

Röhsskas Arkitekturdagar 2022

Under årets arkitekturdagar 6–9 oktober undersöker vi tillsammans med publik och inbjudna gäster förutsättningar och möjligheter att påverka utformningen av vår gemensamma livsmiljö.

Läs mer