Röhsskas arkitekturdagar

Röhsskas arkitekturdagar sätter fokus på aktuella frågor inom arkitektur, design och stadsplanering, såväl nationellt som internationellt. Arkitekturdagarna ingår i Röhsska museets nationella mötesplatsuppdrag för Gestaltad Livsmiljö.

Vision och opinion

Röhsskas Arkitekturdagar 2022

Under årets arkitekturdagar 6–9 oktober undersöker vi tillsammans med publik och inbjudna gäster förutsättningar och möjligheter att påverka utformningen av vår gemensamma livsmiljö.

Läs mer

Toppbild: Yamamotohallen, foto: Carl Ander, Röhsska museet.