Röhsskas konsthantverks­dagar

Konsthantverksdagarna är en arena för att synliggöra, stärka och utveckla det samtida konsthantverket såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Röhsskas konsthantverksdagar 2022

Under fyra dagar undersöktes materialet sand ur olika perspektiv. Genom föreläsningar, samtal och workshops synligjordes materialet globalt och lokalt.

LÄS MER

Röhsskas konsthantverksdagar 2021

Röhsskas konsthantverksdagar lanserades för första gången 2021 och fokus var på textilkonstnären Kiyoshi Yamamoto. Programmet genomfördes digitalt genom invigningsprogram, föreläsningar, samtal och workshops.

LÄS MER

Toppbild: dräkter av Kiyoshi Yamamot, foto: Carl Ander, Röhsska museet.