Röhsskas modedagar

Röhsskas modedagar är ett återkommande programkoncept där fokus sätts på aktuella frågor inom modeområdet, såväl nationellt och internationellt. Under modedagarna lyfter vi samhällsfrågor som är relevanta i en designkontext och belyser dem på olika sätt genom att bjuda in olika röster och perspektiv.

Röhsskas modedagar 2024

Konstnären och skräddaren sätts i centrum i årets upplaga av Röhsskas modedagar, där förhållandet mellan populärkultur, musik och mode lyfts lite extra i samband med festivalen Way Out West.

Modedagarna 2024

16-19 mars

Röhsskas modedagar 2023

Transformation och omställning – nya vägar framåt. Under fyra dagar med samtal, workshops och föreläsningar vrider och vänder vi på begreppen omställning och transformation inom talangutveckling, mode och textilproduktion.

Modedagarna 2023

Röhsskas modedagar 2022

I årets upplaga av Röhsskas modedagar undersöktes mode som konst och kulturyttring i en värld med ändliga resurser. Under fyra dagar bjöd vi in externa aktörer inom modeområdet som på olika sätt belyste årets tema ”High Fashion Upcycling – en ny era”.

LÄS MER

Röhsskas modedag 2021

I årets digitala upplaga lyftes frågan om kvinnligt, manligt och könsneutralt genom ett föreläsningsprogram och ett urval dräkter från samlingen.

LÄS MER

Röhsskas modedagar 2019

Röhsskas modedagar 2019 fokuserade på samtid, framtid och frågan om hållbart mode.

LÄS MER