Röhsskas modedagar

Röhsskas modedagar är ett återkommande programkoncept där fokus sätts på aktuella frågor inom modeområdet, såväl nationellt och internationellt. Museet vill lyfta samhällsfrågor som är relevanta i en designkontext och på olika sätt belysa dem genom att bjuda in olika röster och perspektiv.

Röhsskas modedagar 2022

I årets upplaga av Röhsskas modedagar undersöktes mode som konst och kulturyttring i en värld med ändliga resurser. Under fyra dagar bjöd vi in externa aktörer inom modeområdet som på olika sätt belyste årets tema ”High Fashion Upcycling – en ny era”.

Röhsskas modedagar 2019

Röhsskas modedagar 2019 fokuserade på samtid, framtid och frågan om hållbart mode.

Röhsskas modedag 2021

I årets digitala upplaga lyftes frågan om kvinnligt, manligt och könsneutralt genom ett föreläsningsprogram och ett urval dräkter från samlingen.