Röhsskas modedagar

Röhsskas modedagar är ett återkommande programkoncept där fokus sätts på aktuella frågor inom modeområdet, såväl nationellt och internationellt. Museet vill lyfta samhällsfrågor som är relevanta i en designkontext och på olika sätt belysa dem genom att bjuda in olika röster och perspektiv.

Röhsskas modedagar 2022

I årets upplaga av Röhsskas modedagar undersöktes mode som konst och kulturyttring i en värld med ändliga resurser. Under fyra dagar bjöd vi in externa aktörer inom modeområdet som på olika sätt belyste årets tema ”High Fashion Upcycling – en ny era”.

LÄS MER

Röhsskas modedag 2021

I årets digitala upplaga lyftes frågan om kvinnligt, manligt och könsneutralt genom ett föreläsningsprogram och ett urval dräkter från samlingen.

LÄS MER

Röhsskas modedagar 2019

Röhsskas modedagar 2019 fokuserade på samtid, framtid och frågan om hållbart mode.

LÄS MER