Gothenburg design festival på Röhsska museet 2019

För tredje gången i rad medverkade Röhsska museet i Gothenburg design festival. Under årets festival uppmärksammade museet Bauhausskolans 100-års jubileum, fördjupade innehållet i utställningen Ocean Plastics och presenterade studentprojekt från HDK – Högskolan för design och konsthantverk.

Bauhaus 100 år

Röhsska museet uppmärksammade Bauhausskolans 100-års jubileum med projektet The Weaving Workshop Revisited genom en utställning, en konferens och workshops. Utgångspunkten var textilkonstnären Anni Albers betydelsefulla gärning inom Bauhausskolan. Under oktober omvandlades museets Arkitekturhall till ett vävlabb med en fyra meter bred vävstol i centrum.

Röhsska museet har i sina samlingar föremål från Bauhaus och under festivalen lyfte museet särskilt fram de som visas i basutställningen Formhistorien. Läs mer om Bauhaus här.

Ocean plastics

I samband med Gothenburg design festival föreläste designstudion Formafantasma och arkitektkontoret Snøhetta, medverkande i den tidigare utställningen Ocean Plastics. I utställningen presenterades olika designstrategier för att ifrågasätta människans relation till havet, återvinna befintliga plaster och utforska potentialen i olika material.

HDK på Röhsska museet

Röhsska museet ville skapa möjligheten för studenter på HDK att presentera sina arbeten för en bredare publik. Under årets designfestival intog Box Summer Studio Festival Röhsska museets innergård, HDK Zine Archive lyftte fram fanzines och Designsalong presenterade projekt av HDK:s kandidatstudenter.

Om Gothenburg design festival

Gothenburg design festival är en tvärdisciplinär mötesplats och scen för design, konsthantverk, arkitektur och mode. Festivalen vill väcka nyfikenhet, bidra till kunskapsuppbyggnad och skapa nya relationer mellan design-, arkitektur-, konst- och konsthantverksscener. Många olika aktörer medverkar i festivalprogrammet – gallerier, studenter, professionella, kulturinstitutioner och andra. Röhsska museet bidrog med ett särskilt program för veckan.

För mer information besök gothenburgdesignfestival.se

Programmet ingick i Gothenburg design festival, producerad i samarbete med HDK – Högskolan för design och konsthantverk.

Gothenburg design festival

The Weaving Workshop Revisited

The Weaving Workshop Revisited följde i Bauhausskolans anda och utforskade den praktikbaserade forskningen. Under Gothenburg Design Festival omvandlas museets Arkitekturhall till ett vävlabb med en fyra meter bred vävstol i centrum.

Läs mer

Gothenburg design festival

HDK Zine Archive

Under tvådagarsymposiet The Weaving Workshop Revisited pågick  HDK Zine Archive – en publiceringsprocess som leddes av konstnären och universitetslektorn Mattias Gunnarsson.

Läs mer

Gothenburg design festival

Box Summer Studio Festival

Som en festival i en festival iscensatte Box Summer Studio en intim föreställning under två dagar på Röhsska museets innergård. Studion rörde sig i skärningsfältet mellan design, konst, dans och arkitektur.

Läs mer