Designklubben

Vi undersöker tillsammans med barn och unga i Biskopsgården vad design är och kan vara. Designklubben utgår från barn och ungas egna idéer med avstamp i devisen Design is Everywhere.

På designklubben får man pröva olika sätt att skapa design och konst, i olika material, tillsammans med olika designers och konstnärer. Designklubben är en nystartad mötesplats för barn och unga i Biskopsgården som drivs av Röhsska museet. Projektet sker i samverkan med Bostadsbolaget och Ryaskolan med stöd av Kulturrådet.

Varför är design relevant för alla? Kan vi själva påverka omgivningen som vi lever i? Röhsska museets projektledare Anna Hydén och Benjamin Hadzifejzovic, designambassadör på Designklubben i Biskopsgården, samtalar om varför design är relevant för alla.

Klicka här om du vill se en syntolkad version av filmen.

Drakparken

Vad finns det för designbehov i Biskopsgården? En drak-grillkiosk visade det sig! Tillsammans med barnkulturdesignern Catherine Paterson, våra designambassadörer och fritidsdeltagare skapade vi ett platsspecifikt verk för en övergiven park i området.

LÄS MER

TIDIGARE PROJEKT

Fixa garderoben 

Under sportlovet designade vi om gamla kläder, testade att arbeta textilt med garn och gästades av HDK-Valand studenten Nora Widell. Med Nora undersökte vi hur man kan designa sina egna bokstavsskulpturer och göra sin egen typografi. Tack till alla 187 deltagare som var med och gjorde sportlovsveckan spännande och kul!

Februari, 2022, Orkanen

tidigare projekt

Ljus i mörkret!

Den mysiga hösten är här och det blir mörkare på kvällarna igen. Under höstlovet undersökte vi tillsammans med över hundra deltagare hur man kan använda sig av mörker i design. Vi experimenterade med självlysande och reflekterande material, samt dioder och reflektorer.

Idén bakom detta höstlovstema kommer från våra unga designambassadörer i Designklubben.

Workshopen hölls i samarbete med Bostadsbolaget, och med stöd av Socialstyrelsen och Kulturrådet.

November, 2021, Orkanen. 

Designklubben växer!

Under sommaren 2021 har sju ungdomar från Biskopsgården anställts för att delta och driva Designklubben. Deras första uppdrag blev att undersöka designfältet och utifrån sina upptäckter ta fram ett sommarlovsprogram med workshops för barn och unga. Tillsammans med över 400 deltagare i Norra Biskopsgården skapade vi bland annat egna gympapåsar, nyckelringar i silk clay och utmanade varandra i trekamp.

Sommarlovssatsningen var ett samarbete med Bostadsbolaget och Bonnier Hoops.

Juni, 2021, Röhsska museet, Orkanen, Bonnier Hoops. 

Tidigare projekt

Biskopsgårdens flagga

Hur kan man skapa sin egen identitet och lyfta allt som är viktigt i ett område? Varje deltagare i workshopen fick designa en egen flagga för att visa vad som var bäst med Biskopsgården. Alla sextio flaggor fotograferades och har satts samman till en stor gemensam flagga!

Våra unga designambassadörer har kartlagt var man kan hitta designfrågor i området. En av idéerna vi arbetade vidare med var just flaggan.

Workshopen hölls i samarbete med Bostadsbolaget, och med stöd av Kulturrådet.

Augusti, 2021, Orkanen.

Tidigare projekt

Vattenflaskan

 I workshopen Vattenflaskan har Ryaskolans elever på mellanstadiet undersökt hur man kan skapa en visuell identitet till sin egen flaska genom applikationer i vinylplast. Resultatet är en samling av ca 130 unika vattenflaskor som genom att vara just olika skapar en gemensam identitet över klasserna i mellanstadiet. Initiativet kom från eleverna själva, som i sitt elevråd Ryarådet lyft frågan om att få egna vattenflaskor.

April 2021, Ryaskolan. 

TIDIGARE PROJEKT

Boendebudget + Påsklov 2021

Vad är en bra mötesplats utomhus? Och vad behöver man kunna göra där? Fritidselever på Landamäreskolan, Ryaskolan och Svartedalsskolan har tillsammans med designpedagoger från Röhsska museet arbetat med kuliss och scenografi för att bygga upp sina visioner kring utemiljöerna i Biskopsgården.

Gemensamt har de arbetat fram förslag till Bostadsbolagets satsning på Boendebudget 2021: en miljon platser.

April, 2021.