UTSTÄLLNING

Designhistorier

Vad är design? Allt från mobilen i din hand till Josef Franks organiska mönster är resultatet av en medveten design. Men design handlar också om reflektion, perspektiv och förändring. Våren 2024 öppnar Designhistorier – en ny basutställning på Röhsska museet.

Sedan 2022 arbetar vi med en ny designhistorisk basutställning som utgår från frågan ”Vad är design?” Utställningens namn Designhistorier pekar både på designens historia och på den mångfald som ryms inom begreppet design. I utställningen kommer föremål, skisser, materialprover, filmer, intervjuer och texter att bli utgångspunkt för olika berättelser om design. Planerad öppning är våren 2024.

Så vad är design? Allt från mobilen i din ficka, till din cykel, flödet i sociala medier, och T-shirten du har på dig är designade. Av en människa, en algoritm eller en maskin. Design ger form till ting, för att göra dem lättare att använda och tillverka, mer attraktiva för en konsument eller för att tillföra värde. Men design är också en handling förknippad med reflektion och förändring. Det kan vara ett sätt att protestera mot orättvisor, kritisera eller kommentera den rådande samhällsordningen.

Från historiska händelser till samtida frågeställningar

Hur berättar utställningen Designhistorier om design? Genom att utgå från fem teman söker utställningen besvara och ge ingångar till den övergripande frågan ”Vad är design?” I breda drag handlar det om designens och konsthantverkets koppling till innovation, identitet, konsumtion, rationalisering och kritisk reflektion. Dessa teman är kopplade till samtida frågor, men de har också en tydlig förankring i historiska händelser. Med design som lins ser vi hur aktuella frågor ofta bearbetats många gånger genom historien, men på andra sätt och med andra förutsättningar.

Andra delar av utställningen kommer att fungera som fördjupningar och utgå från specifika material, tillverkningsprocesser eller typer av föremål. Dessa delar bidrar till variation i utställningen och blir som ett fönster in i samlingen.

Följ projektet

På den här sidan kan du följa arbetet med den nya utställningen. Nedan hittar du aktiviteter som är kopplade till arbetet, intervjuer med curatorn och andra personer i projektet, och annat material som vi publicerar under arbetets gång.

RÖHSSKAS IDÉLABB

Vad är design?

I Röhsskas idélabb utforskar vi tillsammans olika teman, föremål och frågeställningar i arbetet med att ta fram en ny designhistorisk utställning.

Till Idélabbet

behind the scenes

Intervju med Agerman Ross

Johanna Agerman Ross är lead curator för Designhistorier. Hon har tidigare tagit fram förstudien och jobbar nu deltid med projektet fram tills öppningen våren 2024. Vi pratade med Johanna om processen.

Läs intervjun