UTSTÄLLNING

Designhistorier

Vilka historier berättar de föremål vi omger oss av? Sedan 2022 arbetar vi med en ny designhistorisk utställning med utgångspunkt i de historier som föremål bär på. Den nya basutställningen Designhistorier öppnar hösten 2024.

Så vad är design? Allt från mobilen i din ficka, till din cykel, flödet i sociala medier och T-shirten du har på dig är designade. Av en människa, en algoritm eller en maskin. Design ger form till ting, för att göra dem lättare att använda och tillverka, mer attraktiva för en konsument eller för att tillföra värde. Men design är också skapande förknippat med reflektion och förändring. Det kan vara ett sätt att protestera mot orättvisor, kritisera eller kommentera den rådande samhällsordningen. Designhistorier visar vilken mångfald som ryms inom begreppet design.

Utställningen kommer att omfatta industridesign, konsthantverk, mode, möbel- och produktdesign och grafisk design. Föremålen från vår samling visas tillsammans med skisser, materialprover, filmer och intervjuer för att ge en fördjupad bild.

Från historiska händelser till samtida frågeställningar

Hur är utställningen Designhistorier uppbyggd? Utställningen innehåller föremål från 1800-talet fram till idag men utgår inte från en kronologisk indelning. Den har istället sex olika teman som berör designens och konsthantverkets koppling till kreativitet, innovation, konsumtion, rationalisering, tillhörighet och kritisk reflektion. Dessa teman är kopplade till samtida frågor, men de har också en tydlig förankring i historiska händelser. Med design som lins ser vi hur aktuella frågor ofta bearbetats många gånger genom historien, men på olika sätt och med olika förutsättningar.

Andra delar av utställningen fungerar som fördjupningar och utgår från specifika material eller typer av design. Dessa delar av utställningen kommer att presentera en stor mängd föremål och bidrar till variation samtidigt som de blir som ”fönster” in i samlingen.

Behind the scenes

Utställnings­design under förändring

Vi pratar med det Londonbaserade arkitektkontoret OMMX om gestaltningen av Designhistorier.

Läs intervjun

Behind the scenes

Konservering för framtida generationer

Japanska pappersremsor för att laga en vagga från 1800-talet och en radio som väcker minnen från studietiden. Vi fick en pratstund med konservatorn Laura Couturier om arbetet med Designhistorier.

Läs mer

behind the scenes

Intervju med Agerman Ross

Johanna Agerman Ross är lead curator för Designhistorier. Hon har tidigare tagit fram förstudien och jobbar nu deltid med projektet fram tills öppningen hösten 2024. Vi pratade med Johanna om processen.

Läs intervjun

RÖHSSKAS IDÉLABB

Vad är design?

I Röhsskas idélabb utforskar vi tillsammans olika teman, föremål och frågeställningar i arbetet med att ta fram en ny designhistorisk utställning.

Till Idélabbet

Samarbete

Sponsra Designhistorier

Nu söker vi sponsorer för Designhistorier. Vi vill utforska nordisk design med internationella influenser genom både designklassiker och vardagsföremål. Som sponsor kommer ni att stödja oss i arbetet med att skapa en relevant, inspirerande och tankeväckande utställning. Kontakta oss gärna för mer information om hur ni kan bidra med pengar eller material och synas som en viktig samarbetspart för Röhsska museet. Vi ser fram emot att diskutera olika former av samarbeten för att skapa en oöverträffad upplevelse för våra besökare. Läs mer och se kontaktuppgifter via länken.

Samarbeten