Utställning

Falk Simons silversamling

Falk Simons donation är en unik silversamling i en tidsenligt ljus- och färgsatt miljö. År 1934 överlämnade Falk Simon en silverdonation till Röhsska museet. Samlingen består i dag av ett åttiotal pjäser som tidsmässigt sträcker sig från 1200-talet till en bit in på 1800-talet. Samlingen visar en rad konsthistoriska stilar, som gotik, renässans, rokoko och nyklassicism.

Falk Simons donation är en magnifik samling av äldre guld- och silverföremål av stort konsthistoriskt värde. Samlingen består av 82 föremål från i första hand europeisk medeltid, renässans, barock och rokoko. Donationen innehåller föremål från alla de nordiska länderna såväl som de flesta andra europeiska länder, men också en kinesisk silverskål från tangdynastin samt smycken från den romerska antiken. Samlingen har som namnet anger donerats till museet av Falk Simon (1874-1957).

Samlingen innehåller föremål från många olika länder och stilepoker, men tyngdpunkten ligger på tysk renässans och barock. Föremålen från den här tiden är, i motsats till de medeltida, mer profana än sakrala. Under renässansen återupptäckes den romerska antiken inom konsten och den antika symbolvärlden blev allt vanligare på de profana silver- och guldsmedsarbetena.

Museet som ett mikrokosmos

Det är under den här epoken de första konstkamrarna skapas. Museet som ett mikrokosmos var en idé som har sina rötter i renässansen. Här trängdes märkliga sällsynta ting med det mest utsökta som människan kunnat framställa. Flera av de föremål som finns i samlingen är också typiska för den typ av konstföremål som visades i de traditionella konstkamrarna. Där fanns föremål som var sällsynta, exotiska och praktfulla. Man beundrade det tekniskt komplicerade hantverket snarare än det för olika tidsepoker typiska. Det rörde sig ofta om en samling med fantastiska ting som tillsammans bildade ett eget mikrokosmos och speglade allt skapat: alla tidsåldrar och alla världsdelar, naturens tre riken och alla hantverk och tekniker skulle helst vara företrädda i samlingen.

Dryckesskepp och dryckeskannor i Falk Simons samling. 

Konst och natur i en praktfull helhet

I flera av föremålen i Falk Simons samling förenas detta intresse för både naturen (naturalia) och det konstfulla (artificialia). I det praktfullt utförda dryckesskeppet från tidigt 1600-tal av Tobias Wolff är silver, korall och alabaster sammanfogat till en konstfull enhet. Här är natur och konst sammanfogade till en praktfull helhet helt i enligt den tidens uppfattning om vad som var vackert.

Tillsammans med museets övriga basutställningar ger Falk Simons donation Röhsska museet möjligheten att visa en sammanhängande europeisk formhistoria från medeltid fram till år 1800.

Fördjupningsartikel

Barockfesten

Bildväven Barockfesten av Annika Ekdahl är en detaljrik och färgstark gobeläng där ett bröllopssällskap avbildas i fågelperspektiv runt ett dukat bord. Att skildra betydelsefulla händelser är en stark tradition inom bildvävningen.

Läs Artikeln här