HDK Zine Archive

Under tvådagarsymposiet The Weaving Workshop Revisited pågår det en HDK Zine Archive – en publiceringsprocess som leds av konstnären och universitetslektorn Mattias Gunnarsson.

HDK Zine Archive spåras och dokumenteras. Den utforskande dokumentationen ställer problem och metoder i relation till varandra när det gäller indie-publicering av magasin, både som objekt och möjlig metod för att samla in kunskap.

Mattias Gunnarsson är konstnär och universitetslektor i design på HDK – Högskolan för design och konsthantverk. Han har ett stort intresse för fanzines, publicerar regelbundet och byter publikationer internationellt.

HDK Zine Archive visas i Studion på Röhsska museet mellan den 8–11 oktober. Under Gothenburg design festival kommer utställningen aktiveras genom programaktiviteter, läs mer här.

Aktiviteten är ett samarbete mellan Röhsska museet och doktorander på HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet.

HDK Zine Archive ingår i Gothenburg design festival, producerad av HDK inom ramen för Mötesplats Röhsska.