Gothenburg Design festival

HDK Zine Archive

Under tvådagarsymposiet The Weaving Workshop Revisited pågick  HDK Zine Archive – en publiceringsprocess som leddes av konstnären och universitetslektorn Mattias Gunnarsson.

HDK Zine Archive spårades och dokumenterades. Den utforskande dokumentationen ställde till problem och metoder i relation till varandra när det gäller indie-publicering av magasin, både som objekt och möjlig metod för att samla in kunskap.

Mattias Gunnarsson är konstnär och universitetslektor i design på HDK – Högskolan för design och konsthantverk. Han har ett stort intresse för fanzines, publicerar regelbundet och byter publikationer internationellt.

HDK Zine Archive visades i Studion på Röhsska museet mellan den 8–11 oktober. Under Gothenburg design festival aktiverades den genom programaktiviteter.

Aktiviteten var ett samarbete mellan Röhsska museet och doktorander på HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet.