Gothenburg Design festival

The Weaving Workshop Revisited

The Weaving Workshop Revisited följde i Bauhausskolans anda och utforskade den praktikbaserade forskningen. Under Gothenburg Design Festival omvandlas museets Arkitekturhall till ett vävlabb med en fyra meter bred vävstol i centrum.

Med anledning av att Bauhausskolan firade 100-års jubileum arrangerarade Röhsska museet tillsammans med HDK – Högskolan för design och konsthantverk en workshop inspirerad av textilkonstnären och designern Anni Albers, en av de första väverskorna som teoretiserat sin forskning genom essäer som fortfarande inspirerar oss.

Genom The Weaving Workshop Revisited utforskades praktikbaserad forskning och hur denna kunde nå en bredare publik. En fyra meter bred vävstol i Arkitekturhallen aktiverades genom olika programaktiviteter.

Aktiviteten var ett samarbete mellan Röhsska museet och doktorander på HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet.