The Weaving Workshop Revisited

The Weaving Workshop Revisited följer i Bauhausskolans anda och utforskar den praktikbaserade forskningen. Under oktober omvandlas museets Arkitekturhall till ett vävlabb med en fyra meter bred vävstol i centrum.

Med anledning av att Bauhausskolan firar 100-års jubileum arrangerar Röhsska museet tillsammans med HDK – Högskolan för design och konsthantverk en workshop inspirerad av textilkonstnären och designern Anni Albers, en av de första väverskorna som teoretiserat sin forskning genom essäer som fortfarande inspirerar oss.

Genom The Weaving Workshop Revisited utforskas praktikbaserad forskning och hur denna kan nå en bredare publik. En fyra meter bred vävstol i Arkitekturhallen kommer att aktiveras genom olika programaktiviteter under oktober och i början av november.

8–9 oktober: Symposium day 1, Symposium day 2
12–18 oktober: WeavingLab
22 oktober – 3 november: Väv på lunchen

Aktiviteten är ett samarbete mellan Röhsska museet och doktorander på HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet.