Bauhaus 1919–1933

Den tyska skolan Bauhaus grundades 1919 och är en av världens mest kända konst- och designskolor. Idag förknippas Bauhaus ofta med stålrörsmöbler, abstrakta vävar, grundfärger i rött, blått och gult och geometriska basformer, och trots att skolan bara var verksam i 14 år är dess ideal om funktionell enkelhet inom design fortfarande giltig.

I skolans manifest fångades många av de idéer om konst och konsthantverk, som var rådande under 1900-talets början. Idéerna var sprungna ur Arts and Crafts-rörelsen och övertygelsen var att lyfta fram hantverket och befria konstnärliga discipliner från industrialismens krav.

I den utbildning som Bauhaus erbjöd var alla studenter ålagda att läsa ett obligatoriskt basår som var gemensamt, därefter fördelades studenterna på olika verkstäder. Bauhaus omfattade arkitektur, konsthantverk och konst, och kom att bli en stilbildande föregångare till funktionalismen.

Skolan grundades av Walter Gropius och inrymdes de första åren i den tidigare konsthantverksskolan i Weimar. Skolan flyttade senare till Dessau och upplevde där sin glansperiod mellan 1925 och 1932. Bauhaus flyttade 1932 till Berlin men stängdes redan 1933 av nazisterna. Många av dem som varit verksamma vid Bauhaus emigrerade och fortsatte framgångsrika karriärer som lärare och formgivare i andra länder.

Trots att skolan bara var verksam under 14 år, inklämd mellan två världskrig, lyckades lärare och studenter skapa en estetik och teorier kring lärande som är betydelsefulla än idag. Bauhaus räknas numera som en av världens mest inflytelserika konst- och designskolor.