Berättelser ur samlingen

Designhistorien om Sverige

Genom ett antal objekt ur samlingen har vi gjort nedslag i historien som tar oss på en resa från 1600-talet till vår tid. Välkommen att kika in i Designhistorien om Sverige!

TEKnik

Modern köksassistent

Tiden efter andra världskriget präglades av framtidstro och modernitet. Maskiner och tekniska uppfinningar blev vanligare och tillgängliga för fler – inte minst i köket.

Läs mer här

Mode

Frihet med fladdrande mode

Det glada 1920-talet gav upphov till ett nytt mode. Kvinnor fick rösträtt och blev mer självständiga. Den nya tidens mode följde en progressiv utveckling mot större tillgänglighet, rörlighet och frihet.

Läs mer här

MODE

Klänningar från Sveriges första modehus

Augusta Lundin var först i Sverige med att rita och sy upp klänningar efter egna modeller och skapade ett exklusivt modehus vid sekelskiftet 1900.

Läs mer här

SMIDE

Sött som silver

Under 1800-talet fanns det många silversmeder som tillverkade både dekorationsföremål och bruksföremål. I museets samling finns en strösockerskål av silver som ger en inblick tidens hantverk.

Läs mer här

MODE

Ulla Winblads sidenskor

I museets samling finns ett par exklusiva sidenskor som tillhört ingen mindre än Ulla Winblad, omsjungen som nymf och kärleksgudinna av poeten Carl Michael Bellman. Men det är också ett par skor som vecklar ut en större berättelse om klassamhället, handel och textiltillverkningens utveckling.

Läs mer

SIDEN

Dekorerat sidentäcke från Kina

I Röhsska museets samling finns detta vackra sidentäcke, tillverkat i Kina för den europeiska marknaden under 1700-talet.Täcket är rikt dekorerat med olika mönster, växter och djur.

Läs Mer

MODE

Broderad bindmössa i silke

Under 1700-talet användes bindmössan av både borgare och allmogen. Den kallades bindmössa eftersom den drogs ihop i nacken med band och förekommer fortfarande som en del av folkdräkter i vissa områden.

Läs mer

ARKITEKTUR

Kapitäl med välljudande historia

I Röhsska museets samling finns två mäktiga kapitäl som varit utställda sedan invigningen 1916. Kapitälen har en lång historia som rymmer antik inspiration, mordet på maskeradbalen och slutligen nedmontering innan de hamnade i Göteborg.

Läs mer här

MÖBEL

Möbel som gav ljus i mörkret

En geridong är en praktisk och flyttbar liten möbel som spred ljus i under årets mörka månader för omkring 350 år sedan. Den relativt enkla, men praktiska möbeln berättar också om vikten av ljuskällor vid möblering i hemmet under äldre tider.

Läs mer

MöBEL

En kista fylld av historia

Vad kan en till synes enkel ekkista berätta om Sverige som en ny europeisk stormakt? Den rymmer faktiskt flera historier om förändringar som skedde i Sverige under 1600-talet.

Läs mer här