Designhistorien om Sverige

Sidentäcke från Kina

I Röhsska museets samling finns detta vackra sidentäcke, tillverkat i Kina för den europeiska marknaden under 1700-talet.Täcket är rikt dekorerat med olika mönster, växter och djur.

Det Svenska Ostindiska kompaniet bildas 1731. Redan innan det Svenska Ostindiska kompaniet grundas fanns det Nederländska ostindiska kompaniet som grundades 1602 och som var det mest framgångsrika handelskompaniet.

När det Svenska Ostindiska kompaniet bildades började exotiska varor komma till Sverige. Även om många varor reexporterades till bland annat de Brittiska öarna stannade en del varor kvar i Sverige och fascinationen för det kinesiska spred sig i samhället.

Sidentäcke tillverkat i Kina, i början av 1700-talet. Mått 208,00  x 168,00  cm

Rika dekorationer

I vår samling finns detta vackra sidentäcke, tillverkat i Kina för den europeiska marknaden under 1700-talet. Det ursprungligen vita sidentäcket är stickat och broderat i flera färger och olika mönster föreställande fåglar, blommor och växtgirlanger.

Sidentäcket är tillverkat i början av 1700-talet. Detta syns bland annat genom att de kinesiska originalmönstren ännu inte är helt undanträngda men ändå anpassade för en europeisk smak. I takt med att handeln via Ostindiska kompaniet ökade anpassades motiv och föremål för den europeiska marknaden och de traditionella kinesiska mönstren trängdes successivt undan.

Kineserier

Den kinesiska estetiken och fascinationen för Fjärran Östern bidrog till att svenska och europeiska hantverkare senare började imitera de kinesiska originalföremålen och skapade varianter av det kinesiska konsthantverket med motiv föreställande kinesiska fantasilandskap och människor. Dessa föremål som påminde om de kinesiska, men som var skapade i Europa, fick benämningen kineserier och kom att bli en blandning av föreställningen om Kina och kinesiska motiv och europeiska stilar som rokoko.

Detalj av sidentäcket från början av 1700-talet.

Röhsska museet grundades vid 1900-talets början och museet började genast samla föremål från 1700-talet, som redan då var antikviteter. Under 1900-talet idealiserades det svenska 1700-talet som ansågs symbolisera en nationell svensk estetik. Vid museets tillkomst ansågs även det kinesiska betydelsefullt och museet förvärvade redan under 1910-talet en samling kinesiskt konsthantverk.

I dag visas både en utställning med det svenska 1700-talets former och en utställning med föremål från Östasien i Röhsska museets permanenta gallerier. Välkommen att besöka oss för att se fler föremål från den här spännande historiska perioden då Sverige öppnade sig för världen.