Designhistorien om sverige

Strömlinjeformad köksassistent

Tiden efter andra världskriget präglades av framtidstro och modernitet. Maskiner och tekniska uppfinningar blev vanligare och tillgängliga för fler – inte minst i köket.

Tiden efter andra världskriget fanns en stark tro på modernitet i Sverige. Nya bostäder byggdes med moderna kök och i mitten av seklet blev hushållsmaskiner och tekniska uppfinningar vanligare i de svenska hemmen. Före 1800-talets slut var det ovanligt att ha ett separat kök, hos de flesta fanns bara ett stort rum med öppen eld för matlagning. Men under slutet av 1800-talet blev köket fokus för diskussionen om hygien, eftersom man börjat förstå samband mellan infektionssjukdomar, epidemier och bakterier, och det blev vanligare att man separerade köket från övriga rum även hos fattigare människor.

Köksrevolutionen som kom i början av 1900-talet innebar att man intresserade sig för köket på ett nytt sätt och visade ett ökat intresse av att förbättra och förnya köket. Köket hade tidigare inte prioriterats ens hos överklassen eftersom det var tjänstefolkets arbetsplats och trots att det fanns elektricitet och gas använde de flesta fortfarande vedspis.

Köksmaskin Assistent, Alvar Lenning för Electrolux, Sverige, 1943, Gåva av AB Electrolux.

Det funktionella köket

Under 1900-talet kom köket att alltmer bli hemmafruns arbetsplats. I städerna blev den lilla kärnfamiljen vanligare och frun i familjen skulle ensam sköta kök, städ, tvätt och barnuppfostran. För att göra detta möjligt behövde köksarbetet effektiviseras. Det funktionalistiska köket planerades så att man inte skulle behöva gå onödigt långt. Det skulle vara lätt att hålla rent, köksskåp introducerades för att undvika att porslin och fat blev dammiga och fick matos på sig. Dessutom lanserades flera hushållsmaskiner.

Alvar Lenning introducerade den första köksmaskinen Assistent L 3859 för Electrolux redan 1940 och 1954 kom modellen Assistent modell N4. Under 1950-talet lanserades en mängd hushållsassistenter och hushållsmaskiner. Utöver hushållsmaskiner fick många människor även tillgång till kylskåp och en del hade även en frys eller tillgång till frysfack. Hushållsassistenterna bestod ofta av rostfritt stål, trä och hårdplats. Plast var bra och formbart och passade till elektriska produkter. Hållbarheten var mycket god och än idag används hushållsassistenter från mitten av 1900-talet i svenska hem.

Assistent med strömlinjeformad design

I Röhsska museets samling finns den här hushållsassistenten av Alvar Lenning från 1943 för Electrolux. Köksmaskinen Assistent L 3859 som lanserades under Andra världskriget kom med en speciell samling recept för kristider. Alvar Lenning gav maskinen en tidstypisk strömlinjeformad rund design som stod sig ända fram till 1969 med några smärre förändringar.

1969 kom Assistent Variomat mod N 6 som skilde sig från den gamla modellen genom att motorstativet var mer kantigt. Under 1950-talet utvecklades köksinredningen till helhetslösningar där skåpen var måttanpassade och kyl, frys och spis byggdes in till en helhet. För att underlätta detta utvecklades standardmått och regler. I Röhsska museet finns en mängd designföremål och hushållsapparater från 1900-talet.

Besök gärna museets Sök i samlingen och kika på fler exempel på hur moderniteten gjorde insteg i de svenska hemmen.