Design inom gestaltad livsmiljö?

Konferensen är nu fullbokad! Den kommer att spelas in och finnas tillgänglig i museets digitala kanaler. Håll utkik!

Konferensen inleds kl 13.00 av arrangörerna Röhsska museet och Form/Design Center som hälsar välkommen och berättar om bakgrunden till konferensen. Dagen fortsätter sedan med reflektioner om designens roll inom gestaltad livsmiljö. Se fullständigt program nedan.

Nina Due är museichef på Röhsska museet sedan 2017 och var innan dess i London på Victoria and Albert Museum, The British Council och Design Museum.

Dorte Bo Bojesen är VD för Form/Design Center i Malmö, nationell nod för Gestaltad livsmiljö. Dorte har en bred bakgrund inom design och erfarenhet av både industri och akademi där tvärdisciplinär samverkan och hållbar utveckling har varit implicit.

Dagens moderator Ann-Louise Rönestål Ek är journalist med lång erfarenhet som programledare, reporter och moderator. Ann-Louise har ett brett samhällsintresse med särskilt fokus på kultur och utvecklingsfrågor och har två år i rad varit moderator för ArkDes nationella konferens om Gestaltad livsmiljö. Hon har även varit projektledare för bland annat projektet Arkitektur, form och design i Dalarna.

Klicka här för att se en nedkortad version av hela programmet.

Konferensen filmas för att tillgängliggöras i efterhand i museets digitala kanaler.

Programmet teckenspråkstolkas på plats.

Datum: 18 november Tid: 13-14.30
Plats: Auditoriet, Röhsska museet
Pris: ingår i entrébiljetten

KL 13.10–13.40

Gestaltad livsmiljö – Vems berättelse?

Pernilla Wåhlin Norén ställer frågan: vems berättelser är det egentligen som berättas i politik för Gestaltad livsmiljö? Arkitektur är berättelser men också samtal. Pernilla pratar om varför arkitektur, form och design är ett av våra viktigaste verktyg i samhällsbyggnaden. Hon berör också varför det är viktigt att samtala om den nya politiken som en förväntning, men också som ett ansvar.

Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt SAR/MSA, är stadsarkitekt, samhällsplanerare och sakkunnig för kulturmiljövärden i Borlänge kommun. Hon är utbildad husarkitekt med slöjden som ingång i arkitektyrket och har tidigare varit lärare på Arkitekturskolan. Pernilla Wåhlin Norén är aktiv inom Svensk Form Dalarna, Dalarnas hemslöjdsförbund och Borlänge hemslöjdsförening.

Foto: Pernilla Wåhlin Norén.

Läs mer

KL 13.40–14.30

Design är överallt – var är design?

En reflektion över designens roll i skapandet av hållbara gestaltade livsmiljöer. Marcus Jahnke beskriver hur design påverkat samhällets arbete med innovation och omställning de senaste två decennierna, och reflekterar mot bakgrund av detta – över designens möjliga roller och uppgifter i en tid som kommer att präglas av radikal omställning för ökad långsiktig hållbarhet.

Marcus Jahnke, PhD, designforskare och verksamhetsledare för Centre for Sustainable Urban Futures. Marcus har i 20 år arbetat med design som förändringskraft i en lång rad sammanhang, bland annat som forskare inom design och normkritik och som ansvarig för enheten Stadsutveckling inom forskningsinstitutet RISE.

Bild: illustration: Biba S. Jelusic.

Läs mer

Se de andra programpunkterna här

KL 15.00–16.40

Gestaltad livsmiljö i praktiken

Genom konkreta exempel på hur man kan ta sig an gestaltad livsmiljö i praktiken visar vi designområdets betydelse och skapar en balans mellan design och arkitektur.

Se programmet här

KL 18.00–19.00

SUPERFLEX – Art to make change

Den världsberömda konstnärsgruppen SUPERFLEX har utvecklat en ny typ av urbanism som inkluderar växternas och djurs perspektiv i syfte att flytta samhället mot levande mellanarter. För SUPERFLEX kan den bästa idén komma från en fisk. Programpunkten hålls på engelska.

Se programmet här