SUPERFLEX: Art to make change

World renowned artist group SUPERFLEX has been developing a new kind of urbanism that includes the perspectives of plants and animals, aiming to move society towards interspecies living. For SUPERFLEX, the best idea might come from a fish.

Working in and outside the physical location of the exhibition space, SUPERFLEX has been engaged in major public space projects since their award-winning Superkilen opened in 2011. These projects often involve participation, involving the input of local communities, specialists, and children. Taking the idea of collaboration even further, recent works have involved soliciting the participation of other species. Read more here.

Photo: Rain Station 365 – SUPERFLEX. Ett projekt inom RAIN GOTHENBURG. Visualisering av SWECO.

RAIN GOTHENBURG is an initiative in connection with Gothenburg´s 400 years Anniversary based on rain and people. With a creative process, it wants to change both the attitude to rain and how society is shaped. The vision is to become the best city in the world when it rains.

The programme is carried out with the support of Fastighetsägarna GFR. The presentation will be held in English (SUPERFLEX) and in Swedish (RAIN GOTHENBURG).

The conference will be filmed and made available afterwards in the museum’s digital channels. The programme will be sign-interpreted on site.

På svenska

Den världsberömda konstnärsgruppen SUPERFLEX har utvecklat en ny typ av urbanism som inkluderar växternas och djurs perspektiv i syfte att flytta samhället mot levande mellanarter. För SUPERFLEX kan den bästa idén komma från en fisk. Programpunkten hålls 18.00 – 19.00.

SUPERFLEX arbetar inom och utanför den fysiska platsen för utställningsutrymmet och har engagerat sig i stora projekt i det offentliga rummet sedan deras prisbelönta Superkilen öppnade 2011. Projekten involverar ofta deltagande, som lokalsamhälle, specialister och barn. Genom att ta idén om samarbete ännu längre har de senaste verken inneburit att man uppmanar andra arter att delta. Läs mer här.

RAIN GOTHENBURG är en jubileumssatsning i Göteborg som utgår från regn och människa. Med en kreativ process vill man förändra såväl inställning till regn som hur samhället utformas. Visionen är att bli Världens bästa stad när det regnar. I ett av projekten arbetade RAIN GOTHENBURG med SUPERFLEX för att skapa en ny intressant plats där konsten bidrog till att lyfta fram regnet och människans koppling till naturen och klimatet.

Programaktiviteten genomförs med stöd av Fastighetsägarna GFR. Föreläsningen kommer att hållas på engelska (SUPERFLEX) och svenska (RAIN GOTHENBURG).

Klicka här för att se en nedkortad version av hela programmet.

Top image: Vertical Migration is commissioned by ART 2030 and TBA21–Academy, and supported by Avatar Alliance Foundation, Dalio Philanthropies, OceanX, Woods Hole Oceanographic Institute (WHOI), New Carlsberg Foundation, The Obel Family Foundation, Beckett Fonden, and Danish Arts Foundation.Vertical Migration was developed in close collaboration with Kollision.Vertical Migration is part of ‘Interspecies Assembly’ by SUPERFLEX for ART 2030.

Se de andra programpunkterna här

KL 15.00–16.40

Gestaltad livsmiljö i praktiken

Genom konkreta exempel på hur man kan ta sig an gestaltad livsmiljö i praktiken visar vi designområdets betydelse och skapar en balans mellan design och arkitektur.

Se programmet här

KL 15:00–16:40

Gestaltad livsmiljö i praktiken

Genom konkreta exempel på hur man kan ta sig an gestaltad livsmiljö i praktiken visar vi designområdets betydelse och skapar en balans mellan design och arkitektur.

Se programmet här