Gestaltad livsmiljö i praktiken

Konferensen är nu fullbokad! Den kommer att spelas in och finnas tillgänglig i museets digitala kanaler. Håll utkik!

Genom konkreta exempel på hur man kan ta sig an gestaltad livsmiljö i praktiken visar vi designområdets betydelse och skapar en balans mellan design och arkitektur.

Klicka här för att se en nedkortad version av hela programmet.

Konferensen filmas för att tillgängliggöras i efterhand i museets digitala kanaler.

Programmet teckenspråkstolkas på plats.

Datum: 18 november
Tid: 15-17 Plats: Auditoriet, Röhsska museet
Pris: ingår i entrébiljetten

KL 15:00–15:20

Lek i staden

Helena Hansson och Elena Raviola driver projektet Lek i Staden som handlar om hur barns och unga vuxnas demokratiska agentskap kan ökas i stadsutveckling genom utforskning av nya konstnärliga designmetoder. Helena Hansson berättar mer om projektet och ger exempel från det transdisciplinära samarbetet med Västra Götalandsregionen, Nämnden för Hemslöjdsfrågor och Eco Agroforestry Center, där samslöjd används för att bygga temporära strukturer i Linnarhult, Nordöst om Göteborg.

Helena Hansson är lärare och designforskare vid HDK-Valand som i sin forskning undersöker hur design och designers kan bidra till mer hållbara samverkansprocesser, där samslöjd är en huvudsaklig designmetod.

Elena Raviola, PhD, innehar Torsten och Wanja Söderbergs proffesur i Design Management på HDK-Valand och är föreståndare för Business and Design Lab. Hennes forskning fokuserar på organisering av kulturellt och kreativt arbete och implikationer av digitalisering för utformning av det offentliga rummet.

Foto: Sarah Mubiru/EcoAgroforestryCenter (EAC).

KL 15:20–15:40

Känslan av tillhörighet – att skapa ett rum

Hör hur samarbetet mellan studenter och lokalbefolkning med att skapa en offentlig bastu förändrade livet i samhället och banade väg för nya idéer om hur man skapar utveckling tillsammans. Luka Jelusic och Eva-Johanna Isestig presenterar olika projekt och metoder som involverar lokalsamhället i utvecklingen av det offentliga rummet. Luka Jelusic är designer och landskapsarkitekt. Eva-Johanna Isestig är inredningsarkitekt och barnkulturdesigner. Tillsammans arbetar de med deltagande design och bygger projekt och utforskar nya metoder för att skapa nya offentliga rum i nära samarbete med medborgarna. Presentationen sker på engelska.

Bild: Långed park, foto: Kajsa Kax.

KL 15:20–15:40

Det cirkulära köket

Med utgångspunkt i köket, en av de mest resursintensiva funktionerna i ett hem, utvecklar det EIT Climate-KIC finansierade projektet Det cirkulära köket såväl teoretisk som praktisk kunskap om cirkulär design. En prototyp av köket installeras och testas i HSB Living Lab i Göteborg, ett fullskalelaboratorium där människor lever för att utforska framtidens hem.

Paula Femenias är arkitekt, docent och biträdande professor i hållbar omvandling av byggd miljö vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Hon arbetar transdisciplinärt med näringsliv och samhälle för att studera och påverka byggsektorn i en riktning bortom dagens definition av hållbarhet.

Foto: Svante Örnberg.

Kl 16:10–16:40

Uppföljande samtal: Gestaltad livsmiljö i praktiken

Ett samtal mellan Luka Jelusic, Eva-Johanna Isestig, Helena Hansson och Paula Femenias, med utgångspunkt i frågan Vilken roll har design i era exempel? Moderator är Ann-Louise Rönestål Ek.

Bild: Långed park, foto: Luka Jelusic.

KL 16:40–17:00

Wrap up – vad tar vi med oss?

Pernilla Wåhlin Norén, Nina Due och Dorte Bo Bojesen sammanfattar vad som framkommit under dagen och vilka frågeställningar vi kan ta med till nästa konferens om design inom gestaltad livsmiljö. Moderator är Ann-Louise Rönestål Ek.

Bild: illustration: Per Wolfner.

Se de andra programpunkterna här

KL 15.00–16.40

Gestaltad livsmiljö i praktiken

Genom konkreta exempel på hur man kan ta sig an gestaltad livsmiljö i praktiken visar vi designområdets betydelse och skapar en balans mellan design och arkitektur.

Se programmet här

KL 18.00–19.00

SUPERFLEX – Art to make change

Den världsberömda konstnärsgruppen SUPERFLEX har utvecklat en ny typ av urbanism som inkluderar växternas och djurs perspektiv i syfte att flytta samhället mot levande mellanarter. För SUPERFLEX kan den bästa idén komma från en fisk. Programpunkten hålls på engelska.

Se programmet här