3 APRIL – 4 JUNI 2023

Residens Röhsska 2023: Katrine Skovsgaard

Residenskonstnär 2023 var den mångsidiga danska bildkonstnären och forskaren Katrine Skovsgaard. Genom sin konst skapar Skovsgaard utrymme för reflektion och diskussion i dialog med andra. Med ljud, textil, måleri och film tar hon sig an teman som sjukdom, omsorg, tid och sårbarhet.

Under residensperioden undersökte Skovsgaard hur erfarenheter av kronisk huvudvärk och smärta kan uttryckas genom konst och konsthantverk. Med utgångspunkt i taktil konst, samtal och personliga erfarenheter skapar Skovsgaard utrymme för reflektion och dialog. 

Residenset ägde rum i Torsten & Wanja Söderbergs sal. I salen kunde besökare brodera sina egna erfarenheter av kronisk huvudvärk och smärta i ett gemensamt textilt verk, interagera med installationen Chronicles, delta i programpunkter och läsa litteratur. I salen visades även ett antal verk ur museets samling som Skovsgaard valt ut. Under residenset bjöd Skovsgaard in externa aktörer till samarbeten och fördjupande samtal.

Katrine Skovsgaard tittar på ett textilt verk av Emelie Rönndahl tillsammans med vår konservator Susanne Stenbäcken. Foto: Kristin Lidell.

Residens Röhsska

Vartannat år erbjuder Röhsska museet en två månader lång residensvistelse till en formkonstnär som är verksam i något av våra nordiska grannländer.

Visionen med residenset är att stipendiaten ska utforma innehållet och arbeta processinriktat i dialog med publiken. Vidare kan residenset tillgängliggöra och lyfta nya perspektiv kring våra samlingar och publika arbete.

Residens Röhsska genomförs i samarbete med IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Mer om residens Röhsska

Föremål från samlingen

Under residenset valde Skovsgaard ut nio föremål ur vår samling som ställdes ut i Torsten & Wanja Söderbergs sal.

Utvalda föremål

Chronicles

En mötesplats för fördjupning

Redan under tidig vår påbörjade Skovsgaard processen med att skapa det interaktiva ryaverket Chronicles, en mötesplats för fördjupning. Verket visades i Torsten och Wanja Söderbergs sal.

Mer om Chronicles

Rundabordssamtal

Samtal om smärta

Under residenset bjöd Katrine Skovsgaard in konstnärer, forskare och besökare till fördjupade samtal om huvudvärk, dialog och konst.

Läs om samtalen

Litteraturlista

Kronisk huvudvärk och smärta i litteratur

Fördjupa dig i tematiken om kronisk huvudvärk och smärta genom litteratur som ger perspektiv och sammanhang till Katrine Skovsgaards konstnärskap och forskning.

Litteraturlista