Residens Röhsska 2023: Katrine Skovsgaard

Residens Röhsska 2023 går till den mångsidiga danska konstnären och formgivaren Katrine Skovsgaard. Genom sin konst ställer Skovsgaard frågor, skapar möten och samtal.

3 APRIL – 2 JUNI 2023

Residens Röhsska 2023 går till den mångsidiga danska konstnären och formgivaren Katrine Skovsgaard. Genom sin konst ställer Skovsgaard frågor, skapar möten och samtal. Med ljud, textil, måleri och film tar Skovsgaard sig an teman som sjukdom, omsorg, tid och sårbarhet.

Det känns väldigt roligt att ha blivit erbjuden residenset på Röhsska. Jag känner mig priviligierad att få möjligheten att arbeta med museet, och jag är övertygad om att det kommer att bli både inspirerande och givande. Jag är glad över att få fortsätta med min konstpraktik som utforskar konsthantverkets regenererande potential. Jag ser fram emot att träffa alla involverade och att upptäcka allt som museet har att erbjuda.

Katrine Skovsgaard

Under vistelseresidenset som sträcker sig mellan april och maj 2023 kommer Skovsgaard att bo i en gästateljé på Konstepidemin, arbeta med sin konstpraktik på museet och delta i den publika verksamheten på olika sätt. Såväl museets samling som samskapande med publiken kommer att utgöra utgångspunkt och format för residenset

Skovsgaards projekt, Touch från 2021, är ett exempel på hur hon arbetar i sitt konstnärskap. Touch är en gobeläng i ull med ett fotocollage av händer som tillhör olika människor Skovsgaard har mött och samtalat med. Den stora mattväven kombineras med ett ljudverk med en kör av de berättelser Skovsgaard fått ta del av, med människor som delar känslomässiga eller utmanande upplevelser.

Katrine Skovsgaard tittar på ett textilt verk ur samlingen tillsammans med vår konservator Susanne Stenbäcken. Foto: Kristin Lidell.

Residens Röhsska

Vartannat år erbjuder Röhsska museet en två månader lång residensvistelse till en formkonstnär som är verksam i något av våra nordiska grannländer.

Visionen med residenset är att stipendiaten ska utforma innehållet och arbeta processinriktat i dialog med publiken. Vidare kan residenset tillgängliggöra och lyfta nya perspektiv kring våra samlingar och publika arbete.

Residens Röhsska genomförs i samarbete med Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Mer om residenset