Rundabordssamtal

Samtal om smärta

Under residenset bjöd Katrine Skovsgaard in konstnärer, forskare och besökare till fördjupade samtal om huvudvärk, dialog och konst.

Ett rundabordssamtal är en möjlighet för människor att mötas på en plats där alla deltagarna ges samma status och varje deltagarens röst bär samma vikt. Denna form av intima samtal är en stor del av Skovsgaards konstnärskap som hon ofta återkommer till. Att mötas genom konst och dialog är ett sätt att få uttrycka, översätta och dela erfarenheter av kronisk huvudvärk och smärta.

Under residensperioden bjöd Skovsgaard in till rundabordssamtal. Innehållet i de olika rundabordssamtalen varierade mellan ”dialog och smärta”, ”taktilitet och smärta” samt ”skapande, bilder och smärta”. Utifrån dessa ämnen läste Skovsgaard högt ur litteratur som hon själv inspireras av i sitt konstnärskap och som besökarna fick ta del av under residenset på museet. Deltagarna samtalade, fikade och broderade på ett gemensamt textilt verk och Skovsgaard dokumenterade samtalen och använder erfarenheterna i sitt fortsatta arbete.

Toppbild: Skovsgaard, Chronicles, detalj. Foto: Kristin Lidell
Bild: Katrine Skovsgaard. Foto: Kristin Lidell