Residens Röhsska

Vartannat år erbjuder Röhsska museet en två månader lång residensvistelse till en formkonstnär som är verksam i något av våra nordiska grannländer.

Vartannat år erbjuder Röhsska museet en två månader lång residensvistelse till en formkonstnär som är verksam i något av våra nordiska grannländer.

Visionen med residenset är att stipendiaten ska utforma innehållet och arbeta processinriktat i dialog med publiken. Vidare kan residenset tillgängliggöra och lyfta nya perspektiv kring våra samlingar och publika arbete.

Residens Röhsska genomförs i samarbete med Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Toppbild: Katrine Skovsgaard. Foto: Kristin Lidell.

Residens Röhsska 2023: Katrine Skovsgaard

Residens Röhsska 2023 gick till den mångsidiga danska konstnären och formgivaren Katrine Skovsgaard. Genom sin konst ställer Skovsgaard frågor, skapar möten och samtal. Med ljud, textil, måleri och film tar Skovsgaard sig an teman som sjukdom, omsorg, tid och sårbarhet.

Mer om Katrine Skovsgaard

Residens Röhsska 2021: Kioshi Yamamoto

Textilkonstnären Kiyoshi Yamamoto blev den första mottagaren av det nyinstiftade residenset 2021.

Mer om Kiyoshi Yamamato