Forskning

Nya perspektiv på museets samlingar

Forskning om Röhsska museets samlingar och historia bedrevs från 2013 med finansiellt stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse. Syftet med forskningen var att fördjupa kunskapen om Röhsska museets samlingar och berika verksamheten med nya perspektiv.

Interiörskiss i akvarell av Otto Schultz föreställande Bräutigams konditori i Göteborg med stolar, bord, bås och hängande takkronor.

Forskning om östasiatiska samlingarna

Under 2013-2017 fokuserade forskningen huvudsakligen på museets äldsta samlingar. De östasiatiska samlingarna består av omkring 1500 japanska och 1400 kinesiska föremål. Samlingarna har studerats av Ritwa Herjulfsdotter ur ett kulturhistoriskt perspektiv med utgångspunkt i hur samlingarna och föremålen kan knytas till olika sammanhang och berätta något om oss som människor i tid och rum. Forskningsresultaten finns tillgängliga i publikationer och utställningar.

Forskning om Otto Schulz

Från 2018 forskar fil.dr. Christian Björk på möbeldesignern och entreprenören Otto Schultz. Röhsska museets samling innehåller över 1000 akvareller av Schultz interiörskisser. Christian Björk fördjupar sig i materialet, digitaliserar verken i museets databas och producerar text för publikation.

Toppbild: Interiörskiss av Otto Schultz av konditoriet Bräutigams i Göteborg.