Nya perspektiv på museets samlingar

Forskning om Röhsska museets samlingar och historia bedrivs sedan 2013 med finansiellt stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse. Syftet med forskningen är att fördjupa kunskapen om Röhsska museets samlingar och berika verksamheten med nya perspektiv.

forskning om Östasiatiska samlingarna

Under 2013-2017 har forskningen huvudsakligen fokuserat på museets äldsta samlingar. De östasiatiska samlingarna består av omkring 1500 japanska och 1400 kinesiska föremål. Samlingarna har studerats ur ett kulturhistoriskt perspektiv med utgångspunkt i hur samlingarna och föremålen kan knytas till olika sammanhang och berätta något om oss som människor i tid och rum. Forskningsresultaten finns tillgängliga i publikationer och utställningar.

forskning om otto schultz

Under andra halvåret 2018 kommer fil.dr. Christian Björk att börja sin forskning på möbeldesignern och entreprenören Otto Schultz. Röhsska museets samling innehåller över 1000 akvareller av Schultz interiörskisser. Christian Björk kommer att fördjupa sig i materialet, digitalisera verken i museets databas och producera text för publikationer.

Toppbild: Interiörskiss av Otto Schultz av konditoriet Bräutigams i Göteborg.