4-5 maj

Röhsskas konsthantverks­dagar 2023

Under två dagar lyfter vi olika perspektiv kring konsthantverkets roll och förutsättningar.

Genom publika samtal med konsthantverkare och inbjudna gäster, presentationer, ett pågående residensverk, och en medskapande workshop lyfter årets konsthantverksdagar olika perspektiv kring konsthantverkets roll och förutsättningar.

I år lägger vi extra fokus på vårens två gästande konsthantverkare. Genom deras fantastiska parallella projekt vill vi lyfta fram och visa både på bredden inom konsthantverksområdet, och ge exempel på de viktiga roller som konsthantverkare kan ha i vår samtid.

Katrine Skovsgaard, årets residenskonstnär, tar sig an teman som sjukdom, omsorg, tid och sårbarhet medan Axel Danhard, årets mottagare av Röhsska museets och Dynamo Västs arbetsstipendium, synliggör stadsomvandlingens processer i projektet På nya spår.

Med så vitt skilda ämnen som kronisk smärta och urbana omvandlingsprocesser berör båda frågor om hur konstnärligt undersökande kan få material att föra talan för det som kanske inte hörs, och ställa frågor på nya vis.

Röhsskas konsthantverksdagar är ett återkommande programkoncept där fokus sätts på aktuella frågor inom konsthantverk, såväl nationellt som internationellt.

Röhsskas konsthantverksdagar 2023 pågår 4-5 maj.

Bild: Katrine Skovsgaard och konservator Susanne Stenbäcken tittar på textilt verk i samlingarna. Foto: Kristin Lidell.