Nyheter 10 oktober 2022

Katrine Skovsgaard tilldelas Residens Röhsska 2023

Residens Röhsska 2023 går till den mångsidiga danska bildkonstnären och forskaren Katrine Skovsgaard. Genom sin konst skapar Skovsgaard utrymme för reflektion och diskussion i dialog med andra. Med ljud, textil, måleri och film tar hon sig an teman som sjukdom, omsorg, tid och sårbarhet.

Katrine Skovsgaard blir residenskonstnär på Röhsska museet våren 2023. Foto: Kristin Lidell.

Det känns väldigt roligt att ha blivit erbjuden residenset på Röhsska. Jag känner mig priviligierad att få möjligheten att arbeta med museet, och jag är övertygad om att det kommer att bli både inspirerande och givande. Jag är glad över att få fortsätta med min konstpraktik som utforskar konsthantverkets regenererande potential. Jag ser fram emot att träffa alla involverade och att upptäcka allt som museet har att erbjuda.

Katrine Skovsgaard

Under vistelseresidenset som sträcker sig mellan april och maj 2023 kommer Skovsgaard att bo i en gästateljé på Konstepidemin, arbeta med sin konstpraktik på museet och delta i den publika verksamheten på olika sätt. Såväl museets samling som samskapande med publiken kommer att utgöra utgångspunkt och format för residenset

I bakgrunden syns Skovsgaards verk Touch från 2021. Foto: JP Masclet

Skovsgaards projekt, Touch från 2021, är ett exempel på hur hon arbetar i sitt konstnärskap. Touch är en gobeläng i ull med ett fotocollage av händer som tillhör olika människor Skovsgaard har mött och samtalat med. Den stora mattväven kombineras med ett ljudverk med en kör av de berättelser Skovsgaard fått ta del av, med människor som delar känslomässiga eller utmanande upplevelser.

Residens Röhsska genomförs i samarbete med Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Residens Röhsska

Vartannat år erbjuder Röhsska museet en två månader lång residensvistelse till en formkonstnär som är verksam i något av våra nordiska grannländer.

Visionen med residenset är att stipendiaten ska utforma innehållet och arbeta processinriktat i dialog med publiken. Vidare kan residenset tillgängliggöra och lyfta nya perspektiv kring våra samlingar och publika arbete.

Mer om residenset