Nyheter 16 maj 2024

Ett kreativt rum med väven i fokus

Nu på söndag 19 maj är det invigning av Formlek. Formgivaren Lisa Marie Bengtsson har skapat ett kreativt rum där väven är i fokus. Vi passade på att ställa några frågor till henne. Bland annat om vad hon hoppas att besökaren tar med sig, såväl stora som små.

Lisa Marie Bengtsson i Formlek på Röhsska museet. Foto: Kristin Lidell.

Hej Lisa, kan du berätta vad Formlek är?

– Absolut! Formlek är ett interaktivt rum designat för barn i åldrarna 0 till 5 år och deras vuxna. Det är lite som ett kreativt landskap för fri och självständig lek, med ledtrådar till hur form och föremål kan användas på olika sätt. Rummet är fyllt med material och objekt skapade utifrån bland annat en Glimåkra vävstol och trasmattor, tillsammans med återbrukade föremål från museet. Jag hoppas att det blir en mötesplats där barnets perspektiv får styra, att de uppmuntras till att skapa sina egna berättelser och associationer till innehållet i Formlek.

Hur kom du på idén?

– I processen att skapa Formlek utgick jag från museets utställning Låt hundra blommor blomma som visar vävar av tre konstnärer. Tillsammans med barn har jag sedan utforskat olika element inom vävning, såsom trådar, mönster, verktyg, redskap och mattor. Detta utforskande blev utgångspunkten till de föremål som utgör kärnan i rummets utformning. 

Små barn har en förmåga att se möjligheter och användningsområden i vardagliga föremål på ett sätt som vuxna sällan gör, eftersom de inte begränsas av fasta regler eller definitioner för hur något ska användas eller lekas med. Deras lekfulla sätt att utforska sin omgivning är en viktig inspirationskälla i min praktik och hur mina idéer växer fram.

Vad hoppas du barnen tar med sig efter ett besök?

– Lek utgör den bästa och enklaste ingången till nyfikenhet. Om vi introduceras till design redan i tidig ålder, till exempel på ett museum som Röhsska, kanske vi senare blir mer nyfikna på all den design som omger oss.

Jag hoppas att barnen tar med sig nyfikna vuxna hem, som har blivit inspirerade att betrakta vår omgivning och vardag med lekfulla ögon! Att se på det vi har, där vi står, och att omvandla föremål och material i sin närmiljö till lekobjekt i nya sammanhang, precis som barn gör så naturligt. Jag tror att vi på detta sätt kan lära oss mer om design i relation till lek, få en glimt av barns inneboende kreativitet och bli inspirerade till en resursanvändning som både främjar kreativiteten och vår planet.

FORMLEK står mellan 14 maj – 20 oktober 2024 och är en del av utställningen Låt hundra blommor blomma. Invigning den 19 maj.

Till FORMLEK