Gåvor och fonder

Det är många som på olika sätt har bidragit och bidrar till att utveckla Röhsska museet. Föremålen i museets samling är antingen gåvor eller inköpta för donerade medel som är skänkta av privatpersoner, Röhsska konstslöjdsmuseets vänner, formgivare och producenter.

Silverföremål ur Falk Simons samling

Röhsska museet uppfördes 1916 tack vare en generös donation till Göteborgs stad av grossistbröderna Wilhelm och August Röhss. Stadsfullmäktige tog beslut om att utan ersättning upplåta en tomt för museet vilket blev startskottet för att upprätta Sveriges enda specialmuseum för design – och konsthantverk.

Exempel på viktiga donationer genom åren är Falk Simons silverdonation från 1934 och Tonie Lewenhaupts modesamling från 1995.

Vill du skänka ett föremål? I Röhsska museets uppdrag ingår att komplettera den historiska samlingen och samla in samtida uttryck inom konsthantverk och design. Varje år tar museet emot cirka 100 föremål. Museet tar endast emot föremål för påseende efter överenskommelse. Det är därför inte möjligt att lämna gåvor direkt i receptionen.

Om du vill skänka ett föremål skicka en bild, uppgifter om formgivaren, produktionsår, producentens namn och övriga upplysningar till Josefin Kilner, intendent samlingar, josefin.kilner@kultur.goteborg.se

Röhsska museets policy och riktlinjer för förvärv och accession 2020.

Toppbild Falk Simons silversamling. Foto: Hendrik Zeitler.