Designklubben

Vi undersöker tillsammans med barn och unga i Biskopsgården vad design är och kan vara. Designklubben utgår från barn och ungas egna idéer med avstamp i devisen Design is Everywhere.

På designklubben får man pröva olika sätt att skapa design och konst, i olika material, tillsammans med olika designers och konstnärer. Designklubben är en nystartad mötesplats för barn och unga i Biskopsgården som drivs av Röhsska museet. Projektet sker i samverkan med Bostadsbolaget och Ryaskolan med stöd av Kulturrådet.

Tidigare projekt

Vattenflaskan

I workshopen Vattenflaskan har Ryaskolans elever på mellanstadiet undersökt hur man kan skapa en visuell identitet till sin egen flaska genom applikationer i vinylplast. Resultatet är en samling av ca 130 unika vattenflaskor som genom att vara just olika skapar en gemensam identitet över klasserna i mellanstadiet. Initiativet kom från eleverna själva, som i sitt elevråd Ryarådet lyft frågan om att få egna vattenflaskor.

Tidigare projekt

Boendebudget + Påsklov 2021

Vad är en bra mötesplats utomhus? Och vad behöver man kunna göra där? Fritidselever på Landamäreskolan, Ryaskolan och Svartedalsskolan har tillsammans med designpedagoger från Röhsska museet arbetat med kuliss och scenografi för att bygga upp sina visioner kring utemiljöerna i Biskopsgården. Gemensamt har de arbetat fram förslag till Bostadsbolagets satsning på Boendebudget 2021: en miljon platser.