Designklubbens gästdesigner

Vad finns det för designbehov? Under några veckor i sommar kommer barnkulturdesignern Catherine Paterson tillsammans med våra designambassadörer och fritidsdeltagare i Biskopsgården ta fram ett platsspecefikt verk som svarar på frågan.

Projektet består av olika faser – inledande identifieras behoven tillsammans med våra designambassadörer. Efteråt tas det fram en prototyp som sedan utvärderas och utvecklas av fritidsdeltagare i Biskopsgården. Och sist men inte minst så produceras verket. Som stöd i designprocessen finns barnkulturdesignern Catherine Paterson.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi lyssnar och tar barns åsikter på allvar, och att vi ger resurser för att förverkliga barns idéer. Detta är något jag kommer att sträva efter även under dessa veckor – att lyssna på barns idéer och svara med vägledning och inte riktning.

Bild: Samarbetsmonster, Lekkontoret. 

Paterson driver den experimentella designstudion Lekkontoret med syfte att involvera barn i designprocessen. Det har bland annat resulterar i en choklad-disko-kiosk, ritmaskiner och en middagsfest för barn och boende på ett äldreboende.

Projektet är finansierat genom bidrag från Västra Götaland Regionen till Kulturförvaltningen med syfte att främja lokal formgivare i samarbete med Designklubben på Röhsska museet.

Toppbild: Miniminimix, Lekkontoret, Eisel Miranda, Pontus Johansson och Minimix fritidsgård. Foto: Pontus Johansson. 

Sommarlov med Designklubben: Biskopsgården

Kom och testa på olika sorters design och experimentera med färg och form! Vi gör en favorit i repris och håller sommarlovsöppet i Biskopsgården.