Drakparken

Vad finns det för designbehov i Biskopsgården? En drak-grillkiosk visade det sig! Tillsammans med barnkulturdesignern Catherine Paterson, våra designambassadörer och fritidsdeltagare skapade vi ett platsspecifikt verk för en övergiven park i området.

Under några veckor förvandlades den övergivna parken, som pekats ut av boende i området som en otrygg plats, till ett ställe för områdesdrivna designprojekt och andra aktiviteter. Vi byggde tillsammans en Drak-grillkiosk, designade utomhusmöbler, målade och planterade växter.

Bild: byggandet av drak-grillkiosken pågår, foto: Lewis Smith.

Designklubben: Biskopsgården kommer att använda kiosken och grillen till sina workhops och aktiviteter. Vill du veta mer om projektet? Mejla till pedagog@rohsska.se

Bild: Drak-grillkiosken väntar på sina första kunder, foto: Catherine Paterson.

Om projektet

Arbetet bestod av olika faser – inledande identifierades behoven tillsammans med våra designambassadörer. Efteråt utvecklades en prototyp som sedan utvärderades av fritidsdeltagare i Biskopsgården och sist men inte minst så producerades verket. Som stöd i designprocessen fanns barnkulturdesignern Catherine Paterson.

Bild: under invigningen av Drakparken, foto: Lewis Smith.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att vi lyssnar och tar barns åsikter på allvar, och att vi ger resurser för att förverkliga barns idéer. Detta är något jag kommer att sträva efter även under dessa veckor – att lyssna på barns idéer och svara med vägledning och inte riktning.

Paterson driver den experimentella designstudion Lekkontoret som har som syfte att involvera barn i designprocessen. Det har bland annat resulterar i en choklad-disko-kiosk, ritmaskiner och en middagsfest för barn och boende på ett äldreboende.

Projektet är finansierat genom bidrag från Västra Götaland Regionen till Kulturförvaltningen med syfte att främja lokal formgivare i samarbete med Designklubben på Röhsska museet.

Toppbild: arbete pågår, foto: Luke De Jager.