Konferens

Designens roll inom gestaltad livsmiljö #2

Form/Design Center och Röhsska museet arrangerar tillsammans en serie halvdagskonferenser med syfte att lyfta design och tydliggöra det vidgade designområdet inom den nya politiken för Gestaltad livsmiljö. Den första konferensen ägde rum i Göteborg den 18 november 2021 och den 21 april 2022 var det dags för den andra konferensen, denna gång livesänt från Malmö.

Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser? Konferensserien undersöker designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas. Röhsska museet och Form/Design Center är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet.

Politiken för gestaltad livsmiljö

I politiken för gestaltad livsmiljö tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. Ambitionen är att arkitekturens, formens och designens bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut, till nytta och glädje för alla. Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver ökad medvetenhet och tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer.  Vill du veta mer om den nya politiken för Gestaltad Livsmiljö se här.

Om du missade höstens konferens eller vill se om den så hittar du det inspelade programmet här.

Program

Programmet kommer även att läggas ut med textning i efterhand.

Välkommen

Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center och Nina Due, museichef Röhsska museet, hälsar välkommen och presenterar dagens program och bakgrunden till konferensen.

Designmetodik som verktyg i det offentliga

Moderator Anna Seravalli introducerar dagens första programpunkt som handlar om hur design och medborgarinkludering kan användas som verktyg i stadsutveckling och förvaltning.

Anna Seravalli (PhD) är designforskare vid Malmö universitet, institutionen för konst, kultur och kommunikation. I sin forskning undersöker hon möjligheter och utmaningar kopplade till sociala, demokratiska och ekologiska aspekter i utvecklingen av hållbara och rättvisa städer.

Malmös stadsarkitekt Finn Williams delar med sig av sina tankar kring Malmös utveckling och att jobba i designdrivna processer med medborgarperspektiv.

Finn Williams är utbildad arkitekt och sedan 2021 Malmös nye stadsarkitekt. Finn är grundare till den Londonbaserade non-profit organisationen Public Practice och har arbetat inom offentlig sektor, både på kommunal nivå och för Greater London Autority.

Obs! Föreläsningen hålls på engelska.

Mikael Sorknæs, Chief Design Officer från Kolding berättar om hur en mellanstor dansk kommun blev Nordens första och enda UNESCO City of Design. Hur arbetar en designdriven kommun, både med metodik och narrativ? Vad är framgångsfaktorer och vilka utmaningar har de stött på unders sin resa?

Mikael Sorknæs har i mer än 10 år arbetat med designdriven innovation och spridning av designmetoder till icke-designers. Mikael är en av de drivande krafterna bakom det förvaltningsöverskridande designekosystemet i Kolding. Han arbetade tidigare vid Designskolan i Kolding.

Obs! Föreläsningen hålls på engelska.

Moderator Anna Seravalli leder ett samtal mellan Finn Williams och Mikael Sorknaes.

Obs! Samtalet hålls på engelska.

Lek för demokrati – det förutsättningslösa utforskandet

Moderator Per-Johan Dahl leder ett samtal om att jobba undersökande och ”open-ended” med utgångspunkt i projektet Lek för demokrati. Lek för demokrati är ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla en ny tvärdisciplinär arbetsmetod där det offentliga rummet gestaltas utifrån konstnärliga processer och barns lek. Barn har förmåga att iscensätta och förutsättningslöst utforska nya idéer, de griper sig an problemlösning på ett sätt som liknar en konstnärlig arbetsprocess. Vad kan den fysiska samhällsplaneringen lära av dessa arbetssätt och metoder?

Per-Johan Dahl är lektor vid LTH – institutionen för arkitektur och byggd miljö.

Medverkande:

Lina Dahlström, arkitekt Sydväst Arkitekter
Per Hasselberg, verksamhetsledare Konstfrämjandet
Sara Stiber, verksamhetsledare Växtvärk/Gatulabba
Kristoffer Nilsson, arkitekt och processledare Platsbyggnad Älvstaden, Göteborgs Stad

Design som utvecklingskraft

Moderator Marcus Jahnke leder ett samtal om designens roll i nya samhällsutvecklande sammanhang. Samtalet tar utgångspunkt i studien ”Design som utvecklingskraft”, som på uppdrag av regeringen, syftar till att lyfta fram hur design kan agera hävstång för samhällets transformation.

Marcus Jahnke är PhD, designforskare och verksamhetsledare för Urban Futures – Centrum för hållbar stadsutveckling. Marcus har i 20 år arbetat med design som förändringskraft i en lång rad sammanhang, bland annat som forskare inom design och normkritik och som ansvarig för enheten Stadsutveckling inom forskningsinstitutet RISE.

Medverkande:

Jenny Nordberg, experimentell designer och förändringsstrateg
Jonas Olsson, VD SVID
Lisa Daram, arkitekt och skribent
Mats Widbom, VD Svensk Form

Konklusion

Vad har vi lärt oss under dagen och vad tar vi vidare.

Toppbild: Designens roll inom gestaltad livsmiljö, foto: Viktor Jonasson, Form/Design Center.