Designens roll inom gestaltad livsmiljö 2021

Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser? Konfensen undersökte designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas.

Röhsska museet i Göteborg och Form/Design Center i Malmö arrangerar tillsammans två halvdagskonferenser med syfte att lyfta design och tydliggöra det vidgade designområdet inom den nya politiken för gestaltad livsmiljö. Konferensen ägde rum på Röhsska museet den 18 november 2021 och den 21 april 2022 är det dags för den andra konferensen, denna gång på Form/Design Center.

Röhsska museet och Form/Design Center är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet. Vill du veta mer om den nya politiken för Gestaltad Livsmiljö se här.

Här kan du ta del av det inspelade programmet

Design inom gestaltad livsmiljö?

Vi hälsar välkommen och startar konferensen med reflektioner om designens roll inom gestaltad livsmiljö. Medverkande: Nina Due är museichef på Röhsska museet, Dorte Bo Bojesen är VD för Form/Design Center i Malmö och dagens moderator Ann-Louise Rönestål Ek.

Stadsarkitekten Pernilla Wåhlin Norén pratar om varför arkitektur, form och design är ett av våra viktigaste verktyg i samhällsbyggnaden.

Designforskaren Marcus Jahnke beskriver hur design påverkat samhällets arbete med innovation och omställning de senaste två decennierna, och reflekterar mot bakgrund av detta – över designens möjliga roller och uppgifter i en tid som kommer att präglas av radikal omställning för ökad långsiktig hållbarhet.

Gestaltad livsmiljö i praktiken

Genom konkreta exempel på hur man kan ta sig an gestaltad livsmiljö i praktiken visar vi designområdets betydelse och skapar en balans mellan design och arkitektur.

Designforskaren Helena Hansson och PhD Elena Raviola berättar om projektet Lek i Staden som handlar om hur barns och unga vuxnas demokratiska agentskap kan ökas i stadsutveckling genom utforskning av nya konstnärliga designmetoder.

Designern och landskapsarkitekten Luka Jelusic och inredningsarkitekten Eva Johanna Isestig presenterar olika projekt och metoder som involverar lokalsamhället i utvecklingen av det offentliga rummet.

Arkitekten och forskaren Paula Femenias berättar om det cirkulära köket, en av de mest resursintensiva funktionerna i ett hem. Projektet Det cirkulära köket varvar såväl teoretisk som praktisk kunskap om cirkulär design.

Här sammanfattar vi vad som framkommit under dagen och vilka frågeställningar vi kan ta med till nästa konferens.

Superflex: Art to make change

Den världsberömda konstnärsgruppen SUPERFLEX har utvecklat en ny typ av urbanism som inkluderar växternas och djurs perspektiv i syfte att flytta samhället mot levande mellanarter. För SUPERFLEX kan den bästa idén komma från en fisk. I ett av projekten arbetade RAIN GOTHENBURG med SUPERFLEX för att skapa en ny intressant plats där konsten bidrog till att lyfta fram regnet och människans koppling till naturen och klimatet.

Föreläsningarna skedde i samarbete med Folkuniversitetet.

Läs mer om Mötesplatsuppdraget här. 

Toppbild: Designens roll för den gestaltade livsmiljön, illustration: Per Wolfner.