15 februari 2024 – 22 mars 2024

Möbeldesign med historisk inspiration

Kan designhistorien bära ledtrådar till hållbar produktion och konsumtion av möbler? Hur ska en möbel vara utformad för att möta våra behov när vi lever på små ytor, tillgången på material inte är en självklarhet och behoven många?

Studenternas arbeten visas i utställningen 1700-talets former. Foto: Röhsska museet

Studenterna på HDK Valand Campus Steneby vid utbildningen för möbeldesign ställer ut sina prototyper i utställningen 1700-talets former.

De fick en till synes komplex uppgift av sina lärare: Utveckla en möbel för knappa utrymmen, med flera funktioner och som delvis är gjord av återbrukat material. Studenternas utforskande arbete resulterade i spännande prototyper som både ställer frågor om nuet och pekar ut möjliga vägar in i framtiden.

Prototyperna visas i utställningen 1700-talets former fram till 22 mars.