Barockfesten

Bildväven Barockfesten av Annika Ekdahl är en detaljrik och färgstark gobeläng där ett bröllopssällskap avbildas i fågelperspektiv runt ett dukat bord. Att skildra betydelsefulla händelser är en stark tradition inom bildvävningen.

I Annika Ekdahls monumentala bildvävar är motiven ofta figurativa och skildrar konstnärens eget vardagsliv. Arbetsprocessen är mödosam och långsam. Det tar mellan ett och ett par år att framställa en stor väv. Ekdahl beskriver att hon: ”väver sina gobelänger från rätsidan för jag vill se dem i ansiktet under den ständigt pågående konferensen om hur allt ska fortskrida.”

Mellan år 2000-2006 arbetade Annika Ekdahl med en svit av fem verk som hon kallade Barockfesten. Röhsska museets bildväv är den första i serien. Den mäter 3,2 x 3 meter och är en detaljrik gobeläng där ett bröllopssällskap avbildas i fågelperspektiv runt ett dukat bord. Som skiss till verket har Ekdahl använt ett collage av fotografier från bröllopet då hennes äldste son gifte sig i New York 1999. Runt bordet finns hon själv och hennes man, deras två andra söner, brudens föräldrar och bröder samt konstnärens svärföräldrar, hennes egna föräldrar och far- och morföräldrar.

Att skildra betydelsefulla händelser är en stark tradition inom bildvävningen. I Barockfesten finns ett dokumentärt drag, som förstärks av att förlagorna till porträtten tydligt hämtats från fotografier. Men bilden är både en dokumentation och en fantasi. Konstnärens far- och morföräldrar, som är bruntonade i bilden, är sedan länge bortgångna. Vid bordets nedre del sitter änglar. På bordet tycks måltidens olika delar flyta in i varandra – och en del maträtter, glas och bestick svävar bort från bordet i riktning mot kantbårdens prunkande rosor. De medvetet platta, pappersfiguraktiga gestalterna tycks befinna sig på en drömsk plats där föremål och bilder flyter in i varandra.

Annika Ekdahl har berättat att impulsen till Barockfesten och de efterföljande bildvävarna i sviten kom när hon ställde sig frågan vad hon helst av allt skulle vilja göra som konstnär. Svaret var att väva storslagna bilder fyllda av detaljer och kontraster, bilder där ingenting hölls tillbaka. Barockfesten bejakar båda det dramatiska och dekorativa i textilkonsten. I det koncentrerade arbetet med att fylla den enorma ytan finns också ett närmast maniskt drag, som ytterligare förstärker känslointensiteten och det personliga uttrycket.

Annika Ekdahl föddes 1955 i Stockholm och är utbildad vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Idag är hon verksam som textilkonstnär och gör praktfulla bildvävar i gobelängteknik/haute lisse, som förenar renässans- och barocktekniker med modern kunskap.

Barockfesten förvärvades till Röhsska museet 2012 som gåva av Barbro Wingstrand och visas på våning två från den 12 februari.

Toppbild & bild: Bildvävnad Barockfesten, Annika Ekdahl, Sverige, 2000, Gobelängväv, Mått 320x 300 cm. Foto Mikael Lammgård, Röhsska museet.