Bordtäcke i ull, lin och silke

Bordtäcken var dekorativa textilier som var starka statussymboler. Bordtäcken användes, som namnet antyder, för att täcka något, i det här fallet ett bord, och de ingick ofta i en större serie textilier för hemmet.

Bordtäcket som visas i utställningen Barockkammaren är gjort i gobelängteknik med inslag av ull, lin och silke på linvarp. Det kommer från Nederländerna och är daterat till cirka 1650-1670. Bordtäcket har sannolikt ingått i en större uppsättning textilier bestående av dynor, kuddar, sängklädsel och väggtextiler.

Del av en större berättelse

Bordtäcken var vanligt förekommande i 1600-talets välbärgade hem. De dekorativa textilierna var tydliga statussymboler och deras mönster hade ofta en symbolisk funktion. Barockens interiörer formades av idén om ett estetiskt samspel. Hemmets utformning var därför noga planerat och såväl möbler som övriga inredningsdetaljer var i regel utvalda för att de tillsammans skapade en gemensam berättelse. De som vistades i dessa miljöer kunde låta ögat färdas genom rummet och på så sätt följa med i berättelsen via olika symboler.

Dyrbara vävar

Idag är 1600-talets väverier i Flandern och Nederländerna kanske mest ihågkomna för sin tillverkning av vävda tapeter. Dessa monumentala textilverk var några av de mest värdefulla ägodelarna i ett hushåll. Motiven var huvudsakligen komponerade av dåtidens främsta konstnärer och tillverkningsprocesserna var både mödosamma och långa. Utöver tapeter framställde väverierna även andra typer av inredningstextilier, som detta bordtäcke. Ofta tillverkades hela sviter så att ett rum kunde inredas enhetligt i så kallad en suite.

Bibliska motiv

Täckets centrala motiv, Daniel i lejongropen, kommer från Bibeln. Under reformationen var martyrmotivet vanligt i katolska hem. Avsikten var sannolikt för att förmedla vikten av att, likt Daniel, hålla fast vid sin tro trots oroliga tider.

I våra samlingar finns flera exempel på den här typen av föremål, däribland ett kuddvar dekorerat med ett motiv som föreställer Isaaks offer omgärdat av en blomsterkrans. Du kan se kuddvaret i glasmontern i Barockkammaren.

Läs om Barockkammaren

Toppbild: Detalj från bordtäcke