Utlån

Varje år lånar Röhsska museet ut föremål till andra museer både i Sverige och utomlands. På så vis får fler människor möjlighet att ta del av museets samling och lära känna Röhsska museet.

Det finns möjlighet att låna föremål för både permanenta och tillfälliga utställningar. Exempelvis finns föremål från samlingen utställda på Gunnebo Slott och Länsresidenset i Göteborg.

Skriftlig låneförfrågan skickas minst sex månader i förväg. Den lånande institutionen står för samtliga kostnader, såsom handläggning, konservering, packning, transport, montering och försäkring. För frågor och ansökan om utlån kontakta Josefin Kilner, intendent samlingar på josefin.kilner@kultur.goteborg.se eller ring 031-368 31 63.

Vi har begränsade möjligheter att erbjuda utlån de närmsta åren eftersom vi arbetar med en ny stor basutställning som öppnar 2024 och förbereder en flytt av samlingarna till nya magasin. 

Toppbild: Hendrik Zeitler