Residens Röhsska Kiyoshi Yamamoto

Textilkonstnären Kiyoshi Yamamoto blir den första mottagaren av nyinstiftade Residens Röhsska. Visionen med residenset är att stipendiaten tillsammans med publiken utformar innehållet och arbetar processinriktad.

Under åtta veckor kommer stipendiaten tillsammans med publiken att utveckla Residens Röhsskas innehåll. Yamamoto kommer tillsammans med besökare att skapa en mötesplats där man utbyter erfarenheter och kunskap genom dialog och skapande.

Textilkonstnären Kiyoshi Yamamoto är ursprungligen från Brasilien och verksam i Bergen, Norge. Yamamoto arbetar ämnesöverskridande med bland annat performance, textila tryck och skulpturala verk. Han hade tidigt en idé om att utforska arbetsmetoder med en äldre publik.

– Jag vill prata med det förflutna för att jobba för framtiden, säger KiyoshiYamamoto.

Men det är också en målgrupp som nu är bland de mest sårbara under pandemin.

– Så vad gör jag då? Hur börjar vi? Och varför är denna grupp så viktig för projektet? Allt är osäkert och inget kan vara bestämt. Vi får prova nya metoder. Dessutom har vi möjlighet till att skapa något nytt, fortsätter KiyoshiYamamoto.

Om Residens Röhsska  
Vartannat år erbjuds Residens Röhsska till en formkonstnär som är verksam i något av våra nordiska grannländer. Visionen bakom årets residens är att det ska vara ett processinriktat projekt, vilket innebär att slutresultatet inte är givet på förhand. Tanken är att stipendiaten tillsammans med publiken ska vara med och utforma innehållet.

Residens Röhsska genomförs i samarbete med Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Pågår 22 mars – 16 maj 2021.

Toppbild: Kiyoshi Yamamoto, foto: Patrícia Šichmanová. Bildspel 1: Frances Farmer Will Have Her Revenge (Continue), foto: Akershus kunstsenter. Bildspel 2: Passiv-aggressive Who do you think you are, foto: Preben Holst. Bildspel: 3: I can’t work like this (marco polo is coming), foto: Sandefjord Kunstforening.