Dräkter inspirerade av samlingen

Under Residens Röhsska bekantade Kiyoshi Yamamoto sig med museets samling och skapade dräkter som blev som egna karaktärer.

Tematiken och innehållet i residenset utformas från ett konstnärligt perspektiv där stipendiaten Yamamoto skapat en serie utforskande arbeten. Under pandemitiden tittade han särskilt på historien om hur museet i början av 1900-talet köpte in föremål i Kina som lade grunden till den kinesiska samling, ledd av Torild Wulf, på uppdrag av museets första överintendent.

Resultatet blev en serie kostymer som visades i Yamamotohallen, där Yamamoto använde sig av sitt processinriktade arbetssätt genom att lyfta angelägna teman kring maktstrukturer, avkolonisering och vad det betyder som konstnär från en annan bakgrund att ta sig an hur museet började samla in artefakter från andra kulturer och länder för över hundra år sedan.

Dräkterna var en del av Residens Röhsska Kiyoshi Yamamoto. Läs mer här. 

Toppbild och bilder: Dräkter ur serien Don’t wanna be your exotic av Kiyoshi Yamamoto, foto: Carl Ander, Röhsska museet.